Jak poinformował PAP Rafał Porada z kancelarii prezydenta Przemyśla w dawnych budynkach wojskowych powstanie m.in. biblioteka miejska.

„W ramach prac modernizacyjnych w kilku obiektach wchodzących w skład kompleksu wymienione zostaną m.in. wszystkie instalacje i stolarka okienna. Obiekty zyskają także nowe elewacje. Ze względu na historyczną wartość budynków, wszystkie prace wykonawca musi uzgadniać z konserwatorem zabytków” - dodał.

Uporządkowany zostanie również teren okalający rewitalizowany kompleks, a pobliska Brama Rycerska - odnowiona.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budowlane „Budexim” z Jarosławia. Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Kompleks wojskowy przy ul. Grodzkiej samorząd Przemyśla otrzymał w ubiegłym roku od Skarbu Państwa w zamian za przekazanie Związkowi Ukraińców w Polsce kamienicy przy ul. Kościuszki 5, gdzie mieści się Narodny Dom.

Całkowity koszt projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu” wynosi ponad 10 mln zł; z tej kwoty blisko 6,9 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. (PAP)

huk/ mki/