Prezydent wręczył w Pałacu Prezydenckim odznaczenia państwowe oraz Nagrodę Obywatelską 25-lecia Samorządności.

Komorowski dziękował tym, którzy mieli odwagę propagować samorządność "w czasach, kiedy gdzieś głęboko w nas wszystkich tkwiły nawyki myślenia związane z centralistycznym spojrzeniem na Polskę, władzę, społeczeństwo". Podkreślił, że "udało się, bo byli ludzie mądrzy, doświadczeni" i wymienił w tym kontekście prof. Jerzego Regulskiego.

"Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy na różne sposoby, w różnych miejscach przyczynili się do tego, że ten wielki eksperyment, jakim było przywrócenie samorządności, odbudowa czy renesans samorządności polskiej nie tylko się udał, ale także został głęboko bardzo zaszczepiony w społeczeństwo polskie" - podkreślił prezydent. Zwrócił uwagę, iż z badań wynika, że samorządność jest w pełni akceptowana jako sposób funkcjonowania polskiego państwa.

Prezydent wskazał, że jest także inny aspekt funkcjonowania w Polsce samorządności. "Nie ma lepszej szkoły postaw obywatelskich (...) niż samorząd, niż zaangażowanie w pracę wspólną, zaangażowanie na rzecz rozwiązywania problemów całej wspólnoty" - powiedział.

Wcześniej prezydent otworzył wystawę pt. "Samorząd. Demokracja. Wolność. JA, TY, MY = SAMORZĄD", zorganizowaną we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Na chodniku przed Pałacem Prezydenckim zaprezentowano tysiąc zdjęć z gmin z całej Polski, obrazujących inwestycje lokalne i historię samorządu terytorialnego.

Komorowski wskazywał podczas uroczystości, że ekspozycja będzie okazją, by "jednym spojrzeniem objąć skalę dokonań polskiego samorządu".

Podkreślał, że nie ma sensu tej skali pomniejszać. "Bo przecież samorządy na tym polegają, że jest to miejsce, gdzie może być skupiona zdolność do współdziałania ludzi o bardzo różnych poglądach politycznych, sympatiach i antypatiach" - mówił.

Ustawę o samorządzie terytorialnym Sejm uchwalił w marcu 1990 roku. Reforma samorządowa uchodzi za jedną z najbardziej udanych reform ostatniego 25-lecia. Jej inicjatorem był rząd Tadeusza Mazowieckiego. W styczniu 1990 r. premier Mazowiecki ogłosił zamiar przeprowadzenia nowych wyborów do rad gmin. Przygotowania niezbędnego pakietu podjęli się senatorowie; Senat I kadencji był bowiem jedyną izbą wybraną w całkowicie wolnych wyborach. Senat przyjął pakiet ustaw samorządowych jeszcze w tym samym miesiącu, Sejm uchwalił je 8 marca.

Na ich podstawie wprowadzono w ponad dwóch tysiącach gmin samorząd. W miejsce istniejących w PRL rad narodowych wprowadzono rady gmin o znacznie większych uprawnieniach. 27 maja 1990 r. przeprowadzono do rad gmin wybory - pierwsze całkowicie wolne po 1989 r. (PAP)