Jak podało we wtorek biuro prasowe Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, w marcu stopa bezrobocia na Dolnym Śląska wynosiła 7,3 proc. Oznacza to, że w stosunku do poprzedniego roku odnotowano spadek o 1,5 proc. Najniższa stopa bezrobocia jest we Wrocławiu i powiecie wrocławskim – 3 proc., najwyższa zaś (15 proc.) w powiatach: wałbrzyskim, złotoryjskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim oraz kłodzkim.

„Coraz niższe bezrobocie na Dolnym Śląsku to przede wszystkim wpływ korzystnej sytuacji w gospodarce województwa. Od 2013 roku stale wzrasta liczba pracujących. Stopa bezrobocia na przestrzeni ostatnich czterech lat zmniejszyła się prawie dwukrotnie. Wierzę w to, że wciąż będzie spadać, bo na aktywizację osób bezrobotnych przeznaczamy ogromne pieniądze” – powiedział we wtorek marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Przybylski poinformował, że w kwietniu zarząd województwa dolnośląskiego powinien podjąć decyzję o przyjęciu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 r. "Ten program pozwoli na uruchomienie tylko w 2017 roku blisko 500 mln zł, które trafią na dolnośląski rynek pracy” – mówił Przybylski. Dodał, że prace nad dokumentem były poprzedzone kilkumiesięcznymi konsultacjami społecznymi.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na kursy, szkolenia, dotacje bezzwrotne i pożyczki na założenie własnej firmy. Przeważająca większości środków przeznaczonych na dolnośląski rynek pracy pochodzi ze środków unijnych – z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Województwa Dolnośląskiego oraz z krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród działań mających przeciwdziałać bezrobociu są bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy. Dotacja może wynieść nawet 23 tys. zł, a kolejnych 18 tys. zł można otrzymać na pierwszy rok działalności. Według szacunków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy dzięki tej formie wsparcia może powstać do 2023 r. 5 tys. nowych firm w regionie.

Wicemarszałek województwa Iwona Krawczyk podkreśliła, że w zapobieganiu bezrobociu ważne są również działania zmierzające do wsparcia kobiet, które chcą wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim. „Oferujemy zarówno programy doszkalające, jak i miejsca opieki dla dzieci. W najbliższym czasie planujemy stworzenie dodatkowych 156 miejsc dla maluchów w 5 dolnośląskich placówkach (żłobkach lub klubach dziecięcych). Na dofinansowanie żłobków przeznaczymy w tym roku rekordową kwotę 56 mln zł” – powiedziała Krawczyk

W latach 2014-2020 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy na zapobieganie bezrobocia z funduszy RPO przeznaczy łącznie 1,8 mld zł, zaś z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój niemal 510 mln zł.(PAP)