Termin zgłaszania przez kielczan wniosków do budżetu obywatelskiego minął w poniedziałek o północy. Do magistratu mogą dotrzeć jeszcze wnioski wysłane tradycyjna pocztą. Na przedsięwzięcia realizowane wg pomysłów mieszkańców, władze Kielc chcą przeznaczyć 5 mln zł.

Jak powiedział dziennikarzom dyrektor Wydziału Budżetu Urzędu Miasta w Kielcach Wojciech Dudzic, do wtorku rano zarejestrowano 114 projektów - 66 w zakresie małych zadań (koszt realizacji jednego nie może przekraczać 100 tys. zł), 48 – dużych.

Najwięcej projektów dotyczy remontu szkolnych i osiedlowych boisk, przebudowy ulic i dróg, budowy placów zabaw przy przedszkolach, żłobkach i szkołach, remontu chodników i budowy parkingów. Jest też pomysł na budowę parku zabaw dla psów oraz odtworzenia łąk kwietnych i sadów w jednej z dzielnic.

„W przyszłym tygodniu zbierze się komisja ds. budżetu obywatelskiego i poszczególne wnioski będą oceniane pod względem formalnym - czy mogą zostać poddane pod głosowanie” – wyjaśniał Dudzic.

Projekty można było zgłaszać przez trzy tygodnie - termin wydłużono o tydzień po apelu organizacji pozarządowych.

Formularz zgłoszeniowy można było pobrać ze strony www magistratu lub odebrać w urzędzie, a po wypełnieniu przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć we wskazanych miejscach urzędu miasta – ten sposób wybrało najwięcej wnioskodawców. Jedynie 13 wniosków zgłoszono poprzez elektroniczny formularz na stronie internetowej urzędu. Według Dudzica, przeszkodą mogła być konieczność dołączenia zeskanowanego dokumentu z podpisami co najmniej 15 osób popierających projekt.

W przygotowaniu projektów pomagali dyżurujący pracownicy wydziałów budżetu i inwestycji magistratu oraz Miejskiego Zarządu Dróg. Udzielali informacji m.in. o szacunkowych kosztach realizacji pomysłów, na temat własności działek pod inwestycje. Jak podkreślił Dudzic, z konsultacji korzystało bardzo wielu wnioskodawców projektów.

To trzecia edycja budżetu partycypacyjnego w Kielcach. Po raz pierwszy terminy poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia władze miasta wyznaczały w pierwszej połowie roku - w 2013 r. i w 2014 r. projekty zgłaszano i wybierano późnym latem lub jesienią.

Milion zł z puli zarezerwowanej na budżet obywatelski ma być przeznaczane na małe zadania – koszt realizacji jednego nie może przekraczać 100 tys. zł. Pozostałe 4 mln zł będzie przeznaczone na duże zadania.

Zadanie mogła zgłosić grupa co najmniej 15 mieszkańców Kielc, powyżej 16. roku życia. W myśl regulaminu, inicjatywy muszą przyczyniać się do rozwoju miasta i dotyczyć budowy, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy elementów infrastruktury miejskiej. Ich realizacja ma być możliwa w ciągu roku.
Do 5 czerwca zostanie opublikowana lista zadań dopuszczonych do głosowania i lista projektów odrzuconych. Głosowanie zaplanowano między 8 a 21 czerwca - głosy będzie można oddawać w podobny sposób jak przy zgłaszaniu pomysłów. Każda osoba będzie mogła zagłosować raz, ale na dowolną liczbę projektów. Wyniki mają być podane najpóźniej 3 lipca.

Budżet obywatelski po raz pierwszy uchwalono w Kielcach w 2013 r. Z trzech zwycięskich projektów o wartości 5 mln zł zrealizowano dotąd dwa – wybudowano boiska przy zespołach szkół ogólnokształcących. Trwa realizacja trzeciego projektu, związanego z rozbudową dróg rowerowych. W ramach przedsięwzięcia zgłoszono ok. 100 projektów, a pod głosowanie mieszkańców poddano 67 z nich. Oddano na nie 37 tys. głosów.

Z kolei w 2014 r. wybrano 22 projekty za ok. 5,5 mln zł - 18 małych i cztery duże (po raz pierwszy wprowadzono podział kwotowy). Dotyczyły m.in. budowy lub remontu trzech boisk szkolnych, budowy kilku siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw. Pomysły, które wymagały odrębnych projektów przy realizacji, są na etapie rozstrzygania przetargów na wykonanie. W głosowaniu nad 65 projektami ze 130 zgłoszonych uczestniczyło 51 tys. kielczan - oddali 113 tys. głosów. (PAP)