Jak powiedziała sekretarz LGD "Południowa Warmia" Iwona Hudź, są to prawdopodobnie ostatnie konkursy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dniach 2-16 czerwca w biurze stowarzyszenia w Barczewie.

Do konkursu na odnowę i rozwój wsi mogą przystąpić m.in. gminy i instytucje kultury. Projekty mogą dotyczyć m.in. remontu zabytkowych obiektów stanowiących tzw. dziedzictwo kulturowe, zagospodarowania centrum miejscowości, budowy przystani czy przebudowy gminnych plaż. Na ten cel przeznaczono ponad 470 tys. zł.

W konkursie na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw do podziału jest 460 tys. zł. O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne, które zobowiążą się utworzyć przynajmniej jedno miejsce pracy.

Rolnicy i członkowie ich rodzin mogą uzyskać do 100 tys. zł na tzw. różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. To konkurs skierowany do właścicieli gospodarstw, którzy chcą poszerzyć swoją działalność np. o usługi agroturystyczne. Przeznaczono na to ponad 350 tys. zł.

Lokalna Grupa Działania "Południowa Warmia" obejmuje siedem gmin z powiatów olsztyńskiego i mrągowskiego: Barczewo, Biskupiec, Kolno, Olsztynek, Purda, Sorkwity i Stawiguda. Od 2009 roku na realizację lokalnej strategii rozwoju tego stowarzyszenia przyznano ponad 9,5 mln zł. (PAP)