Do pierwszej, ubiegłorocznej edycji nagrody spłynęło ponad 100 zgłoszeń. Termin zgłaszania propozycji do kolejnej upływa w czwartek.

Górnośląska Nagroda Literacka "Juliusz” wzięła swoje imię od Juliusza Rogera, XIX-wiecznego etnologa, zbieracza śląskich pieśni, a także przyrodnika i lekarza.

Pierwszego "Juliusza" przyznano w październiku 2016 r. podczas 47. Rybnickich Dni Literatury. Otrzymał ją wydany w 2015 r. esej biograficzny pt. "Kobro. Skok w przestrzeń" autorstwa Małgorzaty Czyńskiej. Wydana przez Wydawnictwo Czarne książka to biografia awangardowej artystki, jednej z prekursorek modernizmu, Katarzyny Kobro, której burzliwe losy przypadają na okres władzy bolszewickiej.

Zgłoszenia do obecnej edycji "Juliusza" można nadsyłać do 23 lutego. Do poniedziałku zgłoszono ponad 90 tytułów. W pierwszym etapie kapituła wytypuje 5 nominacji do nagrody, ogłaszając je w 2. kwartale roku. W 2. etapie konkursu spośród nominowanych wybrany zostanie zwycięzca.

Zgodnie z regulaminem konkursu publikacje kandydujące do "Juliusza" mogą zgłaszać wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim i członkowie Kapituły. Data pierwszego wydania zgłaszanej książki musi mieścić się między 1 stycznia a 31 grudnia 2016 r.

W skład kapituły, której kadencja trwa 3 lata, wchodzą: dr Kacper Bartczak (tłumacz, poeta, amerykanista z Uniwersytetu Łódzkiego), dr Joanna Bednarek (tłumaczka zajmująca się także posthumanistycznymi filozofiami, związana z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Zbigniew Kadłubek (eseista, filolog klasyczny, regionalista, komparatysta z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), prof. Anna Kałuża (literaturoznawczyni, krytyczka, związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach), dr Jakub Momro (literaturoznawca, filozof, tłumacz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), prof. Arkadiusz Żychliński (filolog, tłumacz, pracownik UAM w Poznaniu), prof. Alina Świeściak (literaturoznawczyni, krytyczka z Uniwersytetu Śląskiego) oraz dr Michał Warchala (zajmuje się socjologią i filozofią religii, pracownik Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie).

Laureatem może być tylko jedna książka, za którą przyznana zostaje statuetka "Juliusza" oraz nagroda 40 tys. zł. W przypadku książki autorstwa kilku twórców nagroda dzielona jest w równych częściach.

Do pierwszego konkursu zgłoszono 102 tytuły z całego kraju, w tym dzieła tak poczytnych twórców, jak Szczepan Twardoch, Katarzyna Bonda, Anna Janko, Michał Witkowski, Marcin Zagadło, Wojciech Chmielarz czy Ziemowit Szczerek.

Kapituła nominowała do nagrody 3 tytuły: "Kobro. Skok w przestrzeń" Małgorzaty Czyńskiej, "Historię kina polskiego" Dariusza Foksa i "O pochodzeniu łajdaków" Tomasza Wiśniewskiego.

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji "Juliusza" zwieńczyło 47. Rybnickie Dni Literatury, na które złożyły się m.in. spektakle, spotkania autorskie i wystawy. To jedna z najstarszych tego typu imprez w Polsce. W ub. roku Dni odbyły się w odświeżonej formule - ich głównym tematem był szeroko rozumiany wątek kobiecy w literaturze.

O ustanowieniu Górnośląskiej Nagrody Literackiej "Juliusz" rybnicki samorząd informował w styczniu ub. r. podkreślając, że chodzi nie tylko o promocję miasta, ale również popularyzację publikacji i autorów podejmujących tematykę powiązaną z ideami mniejszościowymi, w tym m.in. etnicznymi, związanymi z różnorodną odmiennością. (PAP)