Z całej puli środków 1,98 mln zł (30 proc.) przewidziano na zadania o charakterze ogólnomiejskim i 4,62 mln zł (70 proc.) - na zadania lokalne, czyli realizowane w 13 okręgach (osiedlach). Zróżnicowanie kwot przyznanych poszczególnym okręgom związane jest z ich powierzchnią i liczbą mieszańców. Najwięcej pieniędzy otrzyma osiedle Bydgoskie - 296 tys. zł, a najmniej Czerniewice - 237 tys. zł.

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach budżetu partycypacyjnego mogą zgłaszać mieszkańcy mający ukończone 16 lat. Pomysły dotyczące projektów lokalnych mogą przedstawiać tylko mieszkańcy poszczególnych okręgów, a ogólnomiejskich - wszyscy.

Zgłoszone propozycje zostaną poddane weryfikacji przez urzędników ratusza - czy zawierają istotne informacje potrzebne do analizy i czy nie przekraczają dostępnej puli środków. W razie stwierdzenia braków wnioskodawcy zostaną powiadomieni o możliwości wniesienia poprawek. W kolejnym etapie mieszkańcy w głosowaniu wybiorą projekty przewidziane do realizacji.

Zgodnie z uchwałą rady miasta na zadania w ramach budżetu partycypacyjnego w danym roku przeznacza się 6 proc. podatku od nieruchomości uzyskanego dwa lata wcześniej, czyli w tym przypadku w 2014 r. Budżet partycypacyjny na 2015 r. wynosi 6,58 mln zł (53 projekty), a w 2014 r. wynosił 6,44 mln zł (42 zadania). (PAP)