W czwartek w Komendzie Stołecznej Policji odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu zakupionego przez stołeczny ratusz w latach 2015-2016. Będzie wykorzystywany m.in. przy badaniach śladów z nielegalnych laboratoriów produkujących narkotyki. Pozwala on także identyfikować narzędzia użyte w miejscach kradzieży czy ujawniać związki chemiczne zawarte w tzw. dopalaczach.

Najwięcej sprzętu stołeczny ratusz zakupił dla Laboratorium Kryminalistycznego KSP w 2015 r. na kwotę ponad 2 mln 180 tys. zł. w tym m.in. zestawy substancji wzorcowych środków odurzających, chromatografy gazowe pozwalające na oznaczanie poszczególnych składników związków chemicznych, automatyczne stacje do izolacji DNA pozwalające na uzyskanie z pobranych próbek materiału genetycznego.

W 2016 r. zakupy dla Laboratorium Kryminalistycznego wyniosły natomiast niecały 1 mln zł.

W czwartek przekazano również wart niecałe 50 tys. zł sprzęt dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, w tym laptopy, drukarki i aparaty cyfrowe.

I zastępca komendanta głównego KSP mł. insp. Hubert Kowalczewski podkreślił, że sprzęt już jest wykorzystywany przez KSP i pomaga m.in. w pracy kryminalistycznej. "To jest sprzęt, który umożliwił nam szybsze prowadzenie badań" - mówił Kowalczewski. Jak dodał policja wykorzystuje go m.in. do identyfikacji i badań środków odurzających oraz badań DNA.

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, że w przeciągu ostatnich lat stołeczny ratusz wsparł KSP na zakup sprzętu o wartości 153 mln zł. Jak dodała dzięki zakupom z lat 2015-2016 KSP będzie mogła zwiększyć wydajność i efektywność prowadzonych badań. (PAP)