Pieniądze są przeznaczone na modernizację trzech tzw. elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dwa z nich już są po modernizacji, trwa remont trzeciego, zakończy się w listopadzie 2012 r. - wyjaśnił PAP zastępca dyrektora departamentu infrastruktury i ochrony środowiska w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku Henryk Toczydłowski.

Cały remont tych zespołów trakcyjnych ma kosztować ponad 22,1 mln zł. Brakujące środki pochodzą z funduszu kolejowego.

Toczydłowski wyjaśnił, że za pośrednictwem wojewodów do samorządów województw trafiają środki na modernizację taboru ze specjalnej rezerwy. Rocznie ponad 7,2 mln zł na każdy region. To efekt wcześniejszych ustaleń z rządem przy okazji przejęcia przewozów regionalnych przez samorządy województw.

Województwa podlaskie i małopolskie ustaliły, że Podlaskie pozyska w 2012 roku podwójną pulę tych środków - niejako za oba regiony - a do Małopolskiego pieniądze trafią później.

Według komunikatu rzeczniczki wojewody Joanny Gaweł, Podlaskie uzyskało w latach 2010 i 2011 po ponad 7,2 mln zł w każdym roku. Za te pieniądze kupiono w 2010 r. cztery używane elektryczne zespoły trakcyjne wymagające naprawy i modernizacji oraz jeden spalinowy zespół trakcyjny. Natomiast w 2011 r. pieniądze zrefundowały część nakładów z zakupu dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych.

Henryk Toczydłowski powiedział, że następne modernizacje taboru są przewidziane na przełom 2013 i 2014 roku.

Samorząd województwa dysponuje obecnie czterema elektrycznymi zespołami trakcyjnymi i 11 szynobusami - poinformował.

Na sfinansowanie kolejowych przewozów regionalnych w 2012 roku samorząd województwa przeznaczył z dotacji własnej 17,5 mln zł. W 2013 roku będzie to o 2 mln zł mniej - przypomniał Toczydłowski.

Dziennie w Podlaskiem z przewozów pociągami regionalnymi korzysta około 5 tys. osób.(PAP)

kow/ je/