Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej Sto pomysłów dla Biebrzy odbywają się w Biebrzańskim Parku Narodowym od ponad 10 lat. Mają zachęcać lokalną społeczność do prezentowania i sprzedawania swoich wyrobów, a także pomagać w zachowaniu rzemiosła związanego z tymi terenami.

Pierwotnie jednym z głównych celów imprezy, współtworzonej wówczas z WWF Polska, było wypromowanie turystyczne lokalnych produktów i rzemiosła, charakterystycznych dla Biebrzy. Miało to pozwolić mieszkańcom znaleźć zajęcie i dochód, nie kolidujące z działalnością na rzecz zachowania tych cennych przyrodniczo terenów.

Obecnie impreza odbywa się dwa razy do roku, w maju i sierpniu, i przyciąga do Osowca-Twierdzy tysiące turystów i mieszkańców okolic. Oprócz atrakcji na stoiskach targowych, można było w niedzielę za darmo zwiedzać carską Twierdzę Osowiec, posłuchać zespołów ludowych czy wybić okolicznościową monetę z symbolem parku.

Stoiska z regionalnym jadłem biorą górę nad rzemiosłem - przyznał w rozmowie z PAP Artur Wiatr z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Żywność według tradycyjnych receptur od kilku lat staje się znakiem firmowym regionu. Coraz bardziej znane w kraju są podlaskie sery, wędliny, kiszone ogórki, chleb czy tradycyjne potrawy tatarskie.

Oprócz jedzenia, na targach w Osowcu-Twierdzy można było kupić np. obrazy ptaków malowanych na drewnie, rzeźby, tkaniny dwuosnowowe, wyroby z gliny czy wikliny, a także wydawnictwa dotyczące Biebrzy.

Można było też znaleźć akcenty edukacyjne. Było np. stoisko poświęcone rzadkiemu orlikowi grubodziobemu, bo 2011 rok jest w Biebrzańskim Parku Narodowym właśnie jemu poświęcony. Park wspólnie ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie i Komitetem Ochrony Orłów realizuje projekt pod nazwą Orlik - ptak jakich mało, współfinansowany z UE. Promowany był też w niedzielę album znanego fotografika przyrody Wiktora Wołkowa pt. Siano.

Organizatorami targów byli: Biebrzański Park Narodowy wraz z miejscowymi gminami, Towarzystwo Biebrzańskie i Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne.

Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Obejmuje obszar ponad 59 tys. hektarów. Chroni m.in. cenne w Europie obszary bagienne. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych, m.in. bataliona i wodniczki.