W środę Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził PAP wpłynięcie takiej skargi. Zgodnie z procedurą została ona złożona za pośrednictwem kuratorium, które dołączyło również swoją odpowiedź na skargę. Termin rozpoznania skargi nie został jeszcze wyznaczony; na razie sąd wydał zarządzenie o konieczności uzupełnienia braków formalnych przez samorząd Zbójnej.

O zaskarżeniu opinii ws. sieci szkół poinformowało w ubiegłym tygodniu Podlaskie Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Instytucja uważa, że proponowane przez samorząd rozwiązania są niezgodne z prawem.

Gmina Zbójna, gdzie działają obecnie trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum, w ramach nowej sieci szkół chce wygasić gimnazjum, a pozostawić szkoły podstawowe. Jednak ze względów ekonomicznych - jak tłumaczyła wcześniej PAP gmina - przez rok dwie szkoły podstawowe działałyby w strukturze klas 1-6, a uczniowie z klas 7-8 dojeżdżali do szkoły podstawowej w Zbójnej. Zdaniem gminy, takie rozwiązanie pozwoliłoby na łagodniejsze przejście przez reformę.

Jednak z tym rozwiązaniem nie zgodziło się kuratorium mówiąc, że jest ono niezgodne z prawem. Dlatego rada gminy Zbójna zdecydowała się na zaskarżenie go do sądu.

W przygotowaniu jest też skarga miasto Zambrów, jednak jak dotąd nie dotarła do kuratorium - poinformowało w środę PAP Podlaskie Kuratorium Oświaty.

Zambrów chce, aby do wygaszanego gimnazjum przenieść siedzibę jednej ze szkół podstawowych, która działałaby tam od września 2018 roku. Z takim rozwiązaniem nie zgodziło się kuratorium, uważając, iż przeniesienie siedziby szkoły podstawowej do jeszcze działającego gimnazjum (przestaną istnieć w 2019 roku) może wiązać się z dwuzmianowością w szkole, a kuratorium zależy na jednozmianowości.

Z tą decyzją nie zgadzają się władze Zambrowa i - jak informowały PAP w ubiegłym tygodniu - przygotowują skargę do sądu.

Ponieważ te dwa samorządy nie podejmą ostatecznych uchwał ws. sieci szkół na ich terenach, nastąpią "przekształcenia z mocy ustawy". Kuratorka wyjaśniła wcześniej, że jeśli samorząd nie podejmie uchwały, to w innej formie musi zakomunikować, jak będzie wyglądała sieć szkół na jego terenie.

W sumie do podlaskiego kuratorium powinno było wpłynąć 135 uchwał intencyjnych ws. nowej sieci szkół, dostarczono 133 uchwały i wszystkie one otrzymały opinię pozytywną lub pozytywną warunkową.

Uchwał do opinii nie przesłały dwa samorządy: powiat kolneński i gmina Nowinka. Władze powiatu uważają, że nie muszą podejmować takiej uchwały, bo zmiany nie dotyczą szkół, które prowadzi samorząd. Natomiast gmina Nowinka nie podjęła uchwały o nowej sieci szkół, ponieważ czeka na decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. zażalenia na brak zgody kuratorium na likwidację jednej ze szkół. (PAP)