W Regionalnym Programie Operacyjnym województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 na rozwój edukacji przedszkolnej przewidziano ok. 130 mln zł. Z tej kwoty wydano do tej pory 23 mln zł, za które utworzonych zostanie ok. 1,3 tys. miejsc w przedszkolach.

Niedawno WUP ogłosił kolejny nabór wniosków na tworzenie miejsc w przedszkolach. Czop podkreślił, że z danych urzędu wynika, że w najbliższej przyszłości miejsc w tych placówkach będzie brakowało szczególnie w południowych powiatach Podkarpacia.

"Dlatego liczymy, że szczególnie gminy z powiatów takich jak sanocki i krośnieński, ale również jarosławski i przeworski zdecydują się na złożenie wniosku. W tych powiatach już widzimy pewne braki, jeśli chodzi o miejsca w przedszkolach, a w przyszłości będzie jeszcze gorzej. Dlatego należałoby pomyśleć o tym problemie już teraz” - dodał.

Dyrektor WUP zaznaczył, że brak przedszkoli skutkuje m.in. tym, że rodzice nie podejmują pracy w większych ośrodkach, które są oddalone od ich miejsca zamieszkania.

Czop podkreślił, że w regionie nie ma problemu, jeśli chodzi o pieniądze na tworzenie miejsc w przedszkolach. „W ramach RPO zabezpieczyliśmy ogromną kwotę i niemal każdy poprawnie napisany wniosek może liczyć na pozytywne rozpatrzenie. Tylko samorządowcy muszą chcieć i aplikować o te środki” - powiedział.

O dofinansowanie na tworzenie miejsc w przedszkolach wnioski składać mogą nie tylko samorządy, ale również organizacje i stowarzyszenia, które prowadzą takie placówki.

Pieniądze na tworzenie miejsc przedszkolnych pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie w ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro.

Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

W 2015 roku WUP w Rzeszowie ogłosił 9 naborów wniosków z RPO na kwotę 500 mln zł. Zgodnie z harmonogramem w tym roku zostanie ogłoszonych w sumie 21 naborów o wartości dofinansowania z UE wynoszącego również 500 mln zł. (PAP)