W środę w Gdańsku marszałkowie województwa, Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski parafowali Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) woj. pomorskiego, tj. dla Słupska, Starogardu Gdańskiego, Malborka, Chojnic-Człuchowa, Lęborka, Kwidzyna oraz Bytowa. Negocjacje w tej sprawie trwały ponad rok.

Marszałek województwa Mieczysław Struk powiedział, że poprzez Zintegrowane Porozumienia Terytorialne władze województwa „stawiają na rozwój małych miast”. „Nie tylko metropolia trójmiejska, ale też inne miasta powinny przyczyniać się do rozwoju regionu” – tłumaczył. Zapewnił, że projekty uwzględnione w Porozumieniach „na pewno dostaną unijne dofinansowanie”. Zaznaczył, że samorządy muszą jeszcze przygotować dokumentację i zapewnić wkład własny.

Przyznał, że negocjacje ws. planowanych przedsięwzięć były trudne. "Na początku samorządy niemal wszystkie środki chciały przeznaczyć na modernizację dróg lokalnych" - dodał. Wyjaśnił, że władze województwa natomiast preferowały projekty w zakresie np. profilaktyki zdrowotnej, energetyki ze źródeł odnawialnych czy podniesienia kwalifikacji zawodowych. „Musimy wreszcie zacząć myśleć o realizacji takich projektów, które rozwiną region i dadzą mu przewagę konkurencyjną na dziesiątki następnych lat” – tłumaczy.

W Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Słupsk ma być realizowanych 12 projektów o łącznej wartości ok. 380 mln zł w zakresie m.in. poprawy efektywności oświetlenia zewnętrznego, modernizacji i rozbudowy miejskich sieci ciepłowniczych Ustki i Słupska oraz termomodernizacji budynków. Planowana jest też budowa Centrum Żeglarstwa Ziemi Słupskiej w Ustce i węzła transportowego w Słupsku.

Prezydent Słupska Maciej Kobyliński zwrócił uwagę, że Ziemia Słupska, jako część Pomorskiego „ma chyba najwięcej do nadrobienia”. Liczy, że w latach 2014-2020 uda się pozyskać jak najwięcej pieniędzy z funduszy unijnych i zrealizować jak najwięcej inwestycji.

W obszarze Chojnice-Człuchów ma być realizowanych 12 projektów dotyczących m.in. programu na rzecz zwiększenia zatrudnienia, upowszechnienia edukacji przedszkolnej, rozbudowy bazy lecznictwa psychiatrycznego, utworzenia transportowych węzłów integrujących oraz rozbudowy infrastruktury do odzysku i recyklingu odpadów.

Starosta człuchowski Aleksander Gappa zwrócił uwagę, że planowane przedsięwzięcia będą miały ogromne znaczenie dla rozwoju nie tylko powiatów człuchowskiego i chojnickiego, ale całej południowej części województwa. Uważa, że Miejskie Obszary Funkcjonalne „to jest wielki krok, który może przyczynić się do ogromnego rozwoju małych miast i powiatów w latach 2014-2020”.

W regionie Kwidzyna mają być realizowane 4 projekty, m.in. budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie oraz rozbudowa kompostowni w Gilwie Małej.

W obszarze Bytowa mają być realizowane zadania dotyczące poprawy efektywności energetycznej oraz poprawy bezpieczeństwa pacjentów i efektywności świadczeń szpitala powiatu bytowskiego oraz budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie.

Aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zapobieganie niekorzystnym następstwom chorób cywilizacyjnych, to dwa z siedmiu projektów, które mają być realizowane w obszarze Lęborka. Natomiast w regionie Malborka m.in. ma się poprawić dostępność do przystanków transportu zbiorowego oraz efektywność energetyczna w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Radomir Matczak poinformował, że umowy ws. realizacji projektów mogą być podpisane jesienią br. Przypuszcza, że ich realizacja może się rozpocząć najwcześniej pod koniec 2015 roku.

Według przyjętego przez władze województwa projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do dyspozycji będzie 2,2 mld euro (łącznie z wkładem krajowym). (PAP)