"Oba konkursy - na projekty B+R oraz na innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach - uważamy za niezwykle istotne. Ich cele to rozwijanie konkurencyjności przedsiębiorstw, współpraca z nauką, sięganie po nowe technologie, wprowadzanie eksperymentalnych rozwiązań do przemysłu i komercjalizacja nowych produktów" - podkreślił na poniedziałkowej konferencji prasowej marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień.

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Województwa uruchomiony został konkurs na projekty B+R przedsiębiorstw. Do podziału wśród przedsiębiorców chcących prowadzić badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe służące opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu przygotowano ponad 25,5 mln zł.

Szansę na komercjalizację prowadzonych badań i eksperymentów daje konkurs na innowacje w MŚP. Łączna kwota na zakup i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wprowadzanie innowacji dotyczących wytwarzania produktów i usług wyniesie ponad 51 mln zł.

Nabór wniosków w obu konkursach rozpocznie się w drugiej połowie lutego, natomiast w styczniu odbędą się spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów organizowane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

"Liczymy na dużą frekwencję i wiele ciekawych wniosków, które poprawią atrakcyjność naszego województwa. Dodam, że przedstawione kwoty nie są całkowitymi alokacjami - jeśli chodzi o projekty B+R przedsiębiorstw, całkowita alokacja to ponad 51 mln euro, zaś innowacje w MŚP - ponad 67 mln euro" - zaznaczyła członek Zarządu Województwa Joanna Skrzydlewska.

W ubiegłym roku Urząd Marszałkowski ogłosił 23 konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na łączną kwotę blisko 300 mln euro. (PAP)