Jak poinformował rzecznik prasowy prezydenta Legnicy Arkadiusz Rodak, w ramach inwestycji zainstalowanych zostało 65 urządzeń opartych na technologii cyfrowej, w tym 40 obrotowych kamer, zlokalizowanych w 39 punktach na terenie miasta.

Projekt obejmował modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego, składającego się z 15 kamer oraz budowę nowego systemu dla 25 lokalizacji, w skład którego weszło 25 kamer. Prace objęły też modernizację Głównego Centrum Monitorowania w budynku Straży Miejskiej przy al. Rzeczypospolitej 3, w tym stworzenie nowoczesnego centrum zarządzania i archiwizacji obrazu.

Utworzono także Lokalne Centrum Monitorowania w budynku policji przy ul. Staffa 2, gdzie powstało nowoczesne stanowisko podglądu obrazu. Istotnym elementem systemu była także budowa nowoczesnej radiowej sieci transmisji danych. Zapis z monitoringu będzie przechowywany na nośniku przez 30 dni.

Kamery obejmą swoim zasięgiem znaczną część miasta, m.in. osiedla: Piekary, Kopernik, centrum miasta, Kartuzy, Bielany, Przedmieście Głogowskie i Tarninów oraz okolice dworca PKP i PKS. Ich lokalizacja była ściśle uzgodniona z policją i Strażą Miejską.

Przekazywany będzie wyłącznie obraz z przestrzeni publicznych. Odpowiednie kodowanie obrazów uniemożliwi podgląd stref prywatnych, np. balkonów i okien. Budowa nowego systemu monitoringu była konieczna, gdyż poprzedni, stworzony w 2000 r., pracował w przestarzałej analogowej technologii i z biegiem lat uległ wyeksploatowaniu.

„W strefach, które zostały objęte zasięgiem monitoringu, powinna nastąpić zdecydowana poprawa bezpieczeństwa, także w ruchu drogowym. Realizacja projektu przyczyni się też do wzrostu atrakcyjności turystycznej Legnicy. Nowy system, w połączeniu z monitoringiem działającym już wcześniej w autobusach miejskich, w placówkach oświatowych i setkami kamer przemysłowych, tworzy dla mieszkańców nową jakość w sferze poczucia bezpieczeństwa” - ocenia cytowany w komunikacie prasowym prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. (PAP)