Szef Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Norbert Rasch podkreślił na sobotniej konwencji, że o fotel prezydenta Opola mniejszość powalczy pierwszy raz w historii.

Dr Honka zapytany, dlaczego zdecydował się kandydować powiedział mediom, że mniejszość jest częścią opolskiej społeczności, ma swój pomysł na Opole i chce go przedstawić mieszkańcom. „Wydaje się, że miasto potrzebuje świeżego spojrzenia na wiele spraw i impulsu do działania” – mówił.

Podkreślił że program, który ma być zaprezentowany w pełni przed wyborami będzie skierowany nie tylko do osób identyfikujących się z mniejszością, ale dla wszystkich mieszkańców Opola. „Będziemy też zachęcać do głosowania na listy kandydatów mniejszości do opolskiej rady miasta” – dodał.

Honka jest adiunktem w Katedrze Studiów Regionalnych Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego; zajmuje się historią Śląska; stosunkami polsko-niemieckimi w XX w. oraz problematyką samorządności i regionalizmów w Polsce i w Niemczech.

Poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla podczas konwencji przedstawił też zarys programu – jak się wyraził „główne jego akcenty” - z którymi mniejszość chce pójść do jesiennych wyborów samorządowych. Składa się on z pięciu punktów. Znalazła się wśród nich propozycja wprowadzania nowoczesnego, dwujęzycznego nauczania w każdej gminie od poziomu przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych; wspieranie inwestycji i inwestorów oraz przedsiębiorczości; działania na rzecz seniorów – włącznie z powołaniem Uniwersytetu Pokoleń działającego na wzór uniwersytetu III wieku; działanie na rzecz wzmacniania struktur samorządowych oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Mniejszość zapowiedziała, że pełny program wyborczy przedstawi bliżej wyborów samorządowych.

Wśród zaprezentowanych na sobotniej konwencji kandydatów do sejmiku znaleźli się m.in. obecni radni – prócz Rascha także Hubert Kołodziej a także radny i prezes Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja, obecny wicemarszałek woj. opolskiego Roman Kolek, były wicemarszałek Józef Kotyś, były członek zarządu województwa a obecnie burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura. Zaprezentowane kandydatury – nie są to jeszcze wszyscy kandydaci, bo nie wszystkie listy zostały jeszcze zapełnione – na sobotniej konwencji zostały przyjęte jednogłośnie.

Wśród kandydatów na wójtów i burmistrzów również nie było niespodzianek. Znaleźli się wśród nich m.in. burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, wójt Polskiej Cerekwi Krystyna Helbin, wójt Dobrzenia Wielkiego Henryk Wróbel czy burmistrz Prószkowa Róża Malik.

Nowych kandydatów mniejszość wytypowała np. w tych gminach, gdzie sprawujący dotychczas funkcje samorządowe przedstawiciele mniejszości chcą zakończyć już urzędowanie (np. w gm. Jemielnica). Wystawi też swoich ludzi np. w Głogówku czy Murowie, gdzie dotychczas tylko wspierała konkretnych samorządowców, nie wystawiając kandydatów. „Stwierdziliśmy jednak, że mamy w tych miejscach wystarczająco mocne struktury, swoich wyborców i mocnych kandydatów. Stąd decyzje by nikogo nie popierać, jak dotychczas, tylko wystawić kandydatów” – powiedział Rasch.

W spisie powszechnym z 2011 r. narodowość niemiecką zadeklarowało ponad 148 tys. osób. (PAP)