Platforma pod nazwą Centrum Lepszych Miejsc Pracy znajduje się pod adresem praca.czestochowa.pl. To jeden z elementów miejskiego programu „Teraz Lepsza Praca”. Władze miasta chcą poprzez program sprzyjać powstawaniu w Częstochowie miejsc pracy zapewniających mieszkańcom godną płacę, stabilizację, perspektywy rozwoju i poczucie socjalnego bezpieczeństwa.

Obok ułatwień związanych z poszukiwaniem pracy i pracowników, Centrum Lepszych Miejsc Pracy ma też – w zamierzeniu miasta - pokazywać możliwości kształcenia w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku, sugerować nowe profile w ofercie szkół zawodowych czy inspirować do znalezienia lepszej pracy w mieście.

„W Częstochowie jest już obecnie dużo dobrych, rozwojowych ofert pracy, dlatego chcemy aby ci, którzy np. planują wyjazd w poszukiwaniu lepszej pracy poza miastem, zapoznali się wcześniej z ofertami naszych pracodawców” - zaznaczył cytowany w informacji magistratu prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Platforma ma wspierać i moderować współpracę między podmiotami komercyjnymi, szkołami i uczelniami, samorządem oraz potencjalnymi pracownikami. W tym kontekście internetowe narzędzie podzielono na moduły: zawodów, szkół, pracodawcy, pracownika, ofert oraz instytucji wspierających rynek pracy.

Informacje umieszczone w module zawodów mają dotyczyć potencjału i możliwości kształcenia w określonych profesjach, np. pomagając uczniom planować kierunki rozwoju zawodowego. Zawody mają być opisywane z uwzględnieniem informacji o potrzebnych umiejętnościach, możliwych stanowiskach pracy czy ofercie edukacyjnej.

Moduł szkół zbiera informacje o szkołach i profilach kształcenia w mieście. Umożliwi szkołom umieszczanie informacji o klasach z określeniem liczby uczniów, kierunków kształcenia czy oferowanych umiejętności. Moduł pracodawców umożliwi rejestrację i kształtowanie profili zawierających oferty pracy i planowanie zatrudnienia oraz zgłaszanie potrzeb do poszczególnych szkół.

Moduł pracownika daje zalogowanemu pracownikowi możliwość kreowania swojego profilu, tworzenia swoich ofert (wraz z dołączeniem dodatkowych plików), odpowiedzi na oferty pracy czy generowania życiorysu. Ten moduł ma też automatycznie dopasowywać oferty pracy do zadeklarowanych umiejętności i kompetencji.

Moduł ofert ma prezentować oferty pracy, praktyk, stażu, wolontariatu. Z kolei moduł instytucji ma służyć do prezentowania projektów czy inicjatyw instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy (w tym np. Powiatowego Urzędu Pracy czy miejskiej spółki Agencja Rozwoju Regionalnego).

Działalność Centrum Lepszych Miejsc Pracy skoordynuje działające w częstochowskim magistracie Centrum Obsługi Inwestora (jego pracownicy pomogą też przy obsłudze czy odpowiedzą na pytania). Strona praca.czestochowa.pl ma sukcesywnie wypełniać się treścią i danymi. Dotąd wprowadzono tam bazy zawodów oraz szkół. Koordynatorzy przedsięwzięcia zachęcają do rejestracji i tworzenia wpisów firmy i osoby prywatne.

Przedstawiony w marcu br. przez prezydenta Matyjaszczyka miejski program „Teraz Lepsza Praca” zawiera już kilka elementów. Jednym z kluczowych jest uchwała częstochowskich radnych premiująca społecznie odpowiedzialnych pracodawców.

Zgodnie z jej intencją i zapisami pracodawca ubiegający się w tym mieście o zwolnienie z podatku od nieruchomości, będzie musiał zaoferować nowemu pracownikowi co najmniej 150 proc. minimalnej płacy. Zmiana wejdzie w życie w drugiej połowie br. roku. Dotąd do uzyskania ulgi wystarczyło samo utworzenie i utrzymanie nowego miejsca pracy.

Inne elementy programu to m.in. powołanie rzecznika wspierającego pracowników, przyznawanie najlepszym firmom certyfikatów „Lepsza Praca” czy inicjatywy służące podnoszeniu kwalifikacji osób szukających lepszej pracy i rozwijających zawodowe kompetencje.

Przedstawiciele częstochowskiego samorządu podkreślają, że od lat ich priorytetem jest tworzenie w mieście nowych miejsc pracy, czego dowodem jest m.in. objęcie części terenów specjalnymi strefami ekonomicznymi, przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz system ulg dla przedsiębiorców. Sytuacja na rynku pracy w Częstochowie w ostatnich latach poprawiła się - bezrobocie w mieście spadło do poziomu ok. 6,3-6,5 proc. i jest obecnie poniżej średniej w woj. śląskim, a wiele firm ma kłopot z pozyskaniem pracowników. (PAP)