Radni sejmiku woj. mazowieckiego zajmowali się projektem budżetu na poniedziałkowej sesji. Zgodnie z treścią uchwały łączne dochody województwa w 2016 r. mają wynieść 2 mld 271 mln zł (w tym dochody bieżące 2 mld 61 mln zł, a dochody majątkowe 209 mln zł). 

Mazowsze będzie czerpać dochody przede wszystkim z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - 1 mld 697 mln zł (prawie 75 proc. przewidywanych dochodów). W tej kwocie podatek PIT to ponad 279 mln zł, a CIT - ponad 1 mld 417 mln zł. To odpowiednio o 2,5 i 3,8 proc. więcej niż w 2015 r. Oprócz tego Mazowsze ma zyskać ponad 202 mln zł z tytułu dotacji celowych na programy operacyjne (prawie 9 proc.) i ponad 107 mln zł innych dotacji celowych (niecałe 5 proc.). 

Ogółem ponad 80 proc. dochodów województwa mają stanowić dochody własne, ponad 15 proc. - dotacje m.in. z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Najmniejszy wkład to subwencja z budżetu państwa - nieco ponad 4 proc. 

Do kasy województwa ma też wpłynąć ponad 317 mln zł przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez województwo i zaciągniętych przez nie kredytów. Oznacza to, że suma dochodów i przychodów wyniesie w 2016 r. ponad 2 mld 588 mln zł. 

Województwo mazowieckie ma zamiar wydać 2 mld 151 mln zł, najwięcej pochłoną wydatki bieżące - blisko 80 proc., czyli 1,7 mld zł. Wydatki majątkowe będą stanowić 20 proc. ogółu, tj. 434 mln zł. 

Województwo, zgodnie z uchwałą, przeznaczy w 2016 r. prawie 713 mln zł na transport i łączność. Ponad 315 mln zł z tej kwoty zostanie skierowane na finansowanie kolejowych przewozów regionalnych, Koleje Mazowieckie otrzymają ponad 280 mln zł. Prawie 300 mln zł zostanie przeznaczone na utrzymanie, remonty i budowę nowych dróg. 

Ponad 170 mln zł trafi na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, 144 mln zł zostanie przeznaczone na ochronę zdrowia, a 90 mln zł na oświatę i wychowanie. 

Oprócz wydatków województwo mazowieckie ma przeznaczyć 437 mln zł na rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez województwo i udzielenie pożyczek ze swojego budżetu. Suma wydatków i rozchodów w 2016 r. ma wynieść tyle samo, co dochodów i przychodów, czyli ponad 2 mld 588 mln zł. 

Po stronie wydatków majątkowych województwa jest także 318 mln zł, które w przyszłym roku zostaną przeznaczone na tzw. janosikowe - informuje samorząd woj. mazowieckiego. (PAP)