Za budżetem opowiedzieli się radni koalicji rządzącej PO-PSL, a przeciw głosowały kluby opozycyjne Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski.

Jak poinformował podczas sesji budżetowej marszałek województwa Marek Sowa, zaplanowano deficyt budżetowy na kwotę blisko 103 mln zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów realizowanych ze środków unijnych, emisji obligacji oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wskaźnik skumulowanego zadłużenia Małopolski wyniesie w przyszłym roku około 45 proc.

Według niego przyszłoroczny budżet koncentruje się na realizacji wieloletniej strategii rozwoju regionu i wydatkowaniu środków unijnych w ramach programu regionalnego. Zapewnia finansowanie trwających już inwestycji, jak i rozpoczęcie nowych.

Według Sowy w latach 2013-2014 władze regionu zamierzają przeznaczyć na inwestycje ponad 1 mld zł, z czego blisko 470 mln zł w przyszłym roku, co stanowi 39 proc. wszystkich wydatków.

Pośród dochodów budżetu województwa największą pozycję stanowią udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT), które stanowią ponad 34 proc. wszystkich dochodów. Po stronie dochodów zapisano też dotacje na programy unijne, subwencję ogólną oraz dotacje celowe z budżetu państwa.

Największą pozycją w projekcie budżetu po stronie wydatków będzie tradycyjnie stanowił transport. Władze regionu zainwestują w nowy tabor kolejowy, w latach 2013 – 2014 planowany jest zakup dziesięciu nowych szynobusów. Prowadzonych będzie ponad 30 inwestycji na drogach wojewódzkich.

Modernizowane będą drogi wojewódzkie nr 783 na odcinku Olkusz-Wolbrom-Miechów, nr 768 Koszyce – Brzesko oraz nr 964 w Wieliczce. Budowane będą obwodnice: Wojnicza, Gdowa, Olkusza, Wierzchosławic. Rozpocznie się też tworzenie zintegrowanego systemu sterowania ruchem w Małopolsce.

Zaplanowano też inwestycje w ochronę przeciwpowodziową. W ramach programu budowy zbiorników małej retencji powstawać będą zbiorniki: Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice oraz Skrzyszów na potoku Korzeń w gminie Skrzyszów. Kontynuowane będą także prace modernizacyjne przy obwałowaniach w ramach Programu Ochrony Przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły.

Sowa podkreślił, że kondycja finansowa województwa co roku oceniana jest przez agencję ratingową Fitch, która nadaje mu bardzo dobrą ocenę wiarygodności kredytowej, najwyższą z możliwych dostępnych dla samorządów. "To pokazuje, że gospodarka finansowa prowadzona w Małopolsce jest oceniana pozytywnie" - zaznaczył.

Przewodniczący klubu PO Leszek Zegzda zwrócił uwagę, że budżet 39 proc. wszystkich wydatków przeznacza na inwestycje. "To, że mamy budżet inwestycyjny, w obecnej sytuacji gospodarczej jest równoczesnym stwierdzeniem, że budżet jest po prostu dobry, bo inwestycje to znaczy rozwój, miejsca pracy, dobra przyszłość" - ocenił.

W ocenie PSL, drugiego z koalicjantów, budżet jest "realny, odpowiedzialny, odnoszący się do dochodów województwa i zakładający jego rozwój".

Dokument skrytykowało PiS, największy klub opozycyjny. "Budżet nastawiony tylko na przetrwanie, w sposób nierównomierny traktuje różne części województwa" - mówił przewodniczący klubu, Grzegorz Biedroń.
Wtórował mu przewodniczący klubu SP, Krzysztof Tenerowicz, który zaznaczył, że w budżecie zabrakło wyznaczenia strategicznych kierunków rozwoju. Według niego ponad 90 proc. poprawek zgłoszonych przez jego ugrupowanie zostało odrzuconych, więc klub nie ma "żadnych powodów i obiekcji, żeby budżet popierać".

rgr/ je/