Wartość projektu szacowana jest na ponad 110 mln zł. Jego celem jest poprawa układu komunikacyjnego w centralnej części regionu.

"To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w naszym regionie (...) Ważna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, bo obecnie funkcjonująca w Milsku przeprawa promowa powoduje olbrzymie utrudnienia" - powiedziała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak. 

Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a następnie wykonania robót. 

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem na 11 maja planowane jest otwarcie ofert, a na wrzesień br. podpisanie umowy z wykonawcą. Sama realizacja inwestycji ma potrwać 42 miesiące (prace projektowe i budowlane). 

W ramach zadania powstanie ok. 9 km nowej drogi wojewódzkiej o szerokość jezdni 7 m, każdy pas ruchu po 3,5 m. Most będzie miał długość ok. 380 m. Będzie to obiekt pięcioprzęsłowy. Wzdłuż drogi będzie wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa. 

"To największa i historyczna inwestycja, jaką realizować będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze" - powiedział dyrektor ZDW Paweł Tonder. 

Dodał, że budowa stałego połączenia na Odrze, niezależna od warunków atmosferycznych, mogąca funkcjonować przez cały rok - ma kluczowe znaczenie dla poprawy warunków ruchu drogowego w regionie i dalszego jego rozwoju. Nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie drogi wodnej z drogą lądową zapewni udogodnienia dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. 

Inwestycja ma zostać sfinansowana z funduszy europejskich w ramach RPO Lubuskie 2020 i budżetu regionu. (PAP)