W 2016 r. dochody regionu określono na 422,6 mln zł, natomiast wydatki na 435,5 mln zł. Spłata rat kredytów i odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyniesie w przyszłym roku ok. 31 mln zł

W budżecie założono ok. 13 mln zł deficytu - o 9 mln zł mniej, niż w tym roku.

Za przyjęciem budżetu głos oddało 22 radnych, 4 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu - poinformował PAP rzecznik Zarządu Woj. Lubuskiego Michał Iwanowski. Sejmik lubuski liczy 30 radnych.

Do najważniejszych inwestycji województwa zaplanowanych na przyszły rok należą m.in.: ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice (39,6 mln zł), budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry w rejonie Nowa Sól - Pleszówek oraz budowa przepompowni odwadniającej (13,9 mln zł), budowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w gminach Maszewo, Gubin, Krosno Odrzańskie (3 mln zł), rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (2 mln zł).

Nakłady na inwestycje na drogach wojewódzkich wyniosą 39,3 mln zł. Są to m.in. budowa nowego mostu przez rzekę Wartę w Skwierzynie (7,6 mln zł), drugi etap budowy obwodnicy Drezdenka (3 mln zł), budowa obwodnicy Rzepina (3 mln zł), rozbudowa drogi w Trzemesznie Lubuskim (2,5 mln zł), rozbudowa drogi na odcinku Krosno Odrzańskie - Radnica (2,5 mln zł) i inne.

Dużą pozycją po stronie wydatków są melioracje wodne, tutaj projekt zakłada wydanie 73,3 mln zł. Realizacja zadań samorządu związanych z transportem i łącznością ma kosztować w przyszłym roku 139,4 mln zł, natomiast wydatki w dziale administracja publiczna wyniosą 71,1 mln zł. Na kulturę i sport zapisano w budżecie ok. 33,8 mln zł.

W przyszłym roku nie zabraknie inwestycji w służbę zdrowia. Na ten cel samorząd zarezerwował blisko 16,7 mln zł, które zostaną przeznaczone m.in. na remonty i doposażenie lubuskich szpitali. Pieniądze z tej puli otrzyma także Uniwersytet Zielonogórski na zadania związane z otwartym w tym roku kierunkiem lekarskim.

„Systematycznie poprawiamy nie tylko stan infrastruktury w zakresie służby zdrowia, ale także przygotowujemy nowe projekty, które poprawiają jakość usług medycznych w naszym województwie m.in. przygotowujemy projekt lubuskie e-zdrowie” - powiedziała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

W 2016 roku największymi pieniędzmi będzie dysponował Departament Infrastruktury i Komunikacji - 139 mln zł, następnie Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi - 85,7 mln zł oraz Departament Infrastruktury Społecznej - 69,2 mln zł.

Władze samorządowe regionu zapowiedziały, że 2016 rok przyniesie zmniejszenia liczby osób zatrudnionych w urzędzie marszałkowskim.

„Ograniczamy kadrę, której mimo wszystko wciąż przybywa nowych zadań. Oszczędności w tym zakresie wyniosą 1,5 mln zł. Te pieniądze przeznaczymy na dokończenie modernizacji urzędu. Dodatkowo, przeprowadzamy audyt energetyczny, co da wymierne korzyści w zarządzaniu administracją” - powiedziała marszałek Polak.

W strukturze dochodów województwa największą pozycją w budżecie są: wpływy z udziału w podatku CIT (76,3 mln zł), wpływy z udziały w podatku PIT (28,7 mln zł), subwencje (84,8 mln zł), dotacje celowe z budżetu państwa (96,2 mln zł), dotacje celowe na finansowanie zadań unijnych (116,6 mln zł). Pozostałe dochody w kwocie 20 mln zł to m.in. wpływy z usług oraz wpływy ze sprzedaży mienia.

Marszałek Polak dodała, że w trakcie roku budżet będzie zwiększony o ok. 80 mln zł na zadania inwestycyjne związane z wdrażaniem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rezerwa ogólna w projekcie budżetu województwa na 2015 r. została określona na ok. 2,8 mln zł, a celowa na ponad 7 mln zł. (PAP)