„Mam wrażenie, że jesteśmy jednym z pierwszych miast, które ma już uchwałę w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Sieć została tak przygotowana, że zabezpiecza potrzeby kształcenia nie tylko w 2017 r., ale też w latach 2018 i 2019” - powiedziała dziennikarzom dyrektor wydziału oświaty i wychowania w lubelskim ratuszu Ewa Dumkiewicz-Sprawka.

Uchwały w sprawie nowej sieci szkół zostały przyjęte przez radę bez dyskusji. Radni dyskutowali nad tym na poprzedniej sesji w lutym, kiedy przyjmowali projekt nowej sieci szkół, który został skierowany do zaopiniowania przez kuratora oświaty oraz związki zawodowe. Zarówno opinia kuratora (wiążąca dla Rady Miasta) jak i związków były pozytywne.

Miasto Lublin jest obecnie organem prowadzącym dla 22 gimnazjów, w których uczy się prawie 7,5 tys. uczniów, oraz jednego gimnazjum dla dorosłych.

Zgodnie z uchwalonymi w czwartek zmianami cztery gimnazja - trzy w zespołach szkół i jedno samodzielne – będą stopniowo wygaszane. Wygaszone będzie też gimnazjum dla dorosłych.

Trzy gimnazja zostaną włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej. Pozostałe 15 gimnazjów zostanie przekształconych. 11 z nich (w tym osiem samodzielnych i trzy w zespołach szkół) będzie przekształconych w ośmioletnie szkoły podstawowe, a cztery (w tym dwa samodzielne i dwa w zespołach szkół) – w licea ogólnokształcące.

Po zmianach sieć szkół podstawowych zwiększy się Lublinie o osiem placówek, łącznie będzie ich 43.

Uchwalone w czwartek zmiany uwzględniają m.in. poprawki, których domagali się rodzice uczniów Gimnazjum nr 9, które ma być przekształcone w liceum, ale według pierwotnego projektu nabór do niego miał być prowadzony dopiero w 2018 r., co według rodziców prowadziłoby faktycznie do likwidacji szkoły. „To liceum rozpocznie nabór od 2017 r.” – powiedziała Dumkiewicz-Sprawka.

Według niej to pozytywna zmiana dla roczników uczniów, którzy będą w 2019 r. ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. „Możemy być pewni, że nie zabraknie miejsc, albowiem będą dwa nowe licea ogólnokształcące, które, jestem przekonana, że do tego czasu wyrobią sobie markę, ponieważ powstają na bazie znakomitych gimnazjów” – zaznaczyła.

Pytana o ewentualne zwolnienia wśród nauczycieli, dyrektor powiedziała, że o tym więcej będzie wiadomo w maju. „Biorąc pod uwagę, że liczba klas siódmych w Lublinie będzie większa niż utworzylibyśmy klas pierwszych gimnazjów, należy przypuszczać, że duża grupa nauczycieli będzie uzupełniać etaty w innych szkołach i odsetek tych, którzy mogą stracić pracę, zakładamy, że będzie niewielki, być może w ogóle go nie będzie” – dodała Dumkiewicz-Sprawka.

Uchwalone w czwartek przez radnych zmiany dotyczą sieci szkół, która ma funkcjonować do 31 sierpnia 2019 r. (PAP)