Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił, że budżet obywatelski cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i dowodzi zaangażowania mieszkańców w poprawę warunków życia.

„Budżet obywatelski ma się dobrze, wbrew przewidywaniom niektórych krytyków, że po pierwszej fazie zainteresowanie tą metodą partycypacji spadnie. Zainteresowanie jest duże. Liczę na to, że zgłoszone w tym roku projekty przyczynią się do poprawy jakości życia wszystkich lublinian” – powiedział Żuk we wtorek na konferencji prasowej.

Na realizację wszystkich zgłoszonych 170 wniosków potrzebne byłoby ponad 90 mln zł. Przeważają tzw. „małe” projekty, których wykonanie kosztuje od 50 tys. zł do 500 tys. zł. Wpłynęło ich 130, na kwotę około 43 mln zł. W budżecie obywatelskim na wybrane z tej puli propozycje przeznaczono 8 mln zł.

40 wniosków dotyczy projektów „dużych”, kosztujących od 500 tys. zł do 1,2 mln zł. Ich łączny koszt to ponad 47 mln zł. Na projekty „duże”, w budżecie obywatelskim jest 7 mln zł.

Po raz pierwszy projekty można było składać przez internet, za pośrednictwem specjalnej strony, gdzie każdy mieszkaniec mógł założyć sobie konto i wypełnić przygotowany formularz. Tą drogą napłynęło ponad 100 pomysłów. „Projekty w tym roku są lepiej przygotowane, wiele z nich zawiera linki do stron internetowych, na których można zapoznać się dokładniej ze szczegółami” – powiedział Piotr Choroś z kancelarii prezydenta Lublina, zajmujący się wspieraniem inicjatyw społecznych.

Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej propozycji dotyczy remontów i budowy fragmentów ulic, chodników, parkingów, placów zabaw, basenów, hal i boisk sportowych. Są projekty dotyczące sadzenia drzew, organizacji bezpłatnych treningów i zajęć sportowych dla dzieci oraz dorosłych, szkoleń militarnych. Inni mieszkańcy chcą kręcić film promocyjny o Lublinie, budować domki dla bezdomnych kotów, prowadzić lekcje tresury psów, zadbać o jeże żyjące w mieście.

Opisy wszystkich projektów umieszczone zostały na stronach internetowych urzędu miasta. Są tam też telefony do autorów pomysłów.

Pomysły mieszkańców będą teraz ocenione pod względem formalnym przez urzędników Ratusza. Aby zostały skierowane pod głosowanie muszą dotyczyć obiektów zlokalizowanych na terenie należącym do miasta, mieścić się w założonych ramach finansowych, a ich realizacja nie może trwać dłużej niż rok.

W czerwcu zorganizowane będą publiczne dyskusje nad zakwalifikowanymi do głosowania projektami, zaś głosowanie zaplanowano na początek października. Propozycje, które otrzymają najwięcej głosów zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować na jeden projekt „duży” i dwa „małe”. Na terenie każdej dzielnicy będą mogły być zrealizowane nie więcej niż jeden projekt „duży” i dwa „małe”.

W ubiegłym roku do budżetu obywatelskiego mieszkańcy Lublina zgłosili ponad 200 pomysłów, w głosowaniu uczestniczyło 64 tys. osób. Największe poparcie zyskały projekty dotyczące zorganizowania zajęć sportowych dla dorosłych i dzieci. Budżet wynosił 15 mln zł.

Do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w 2014 r. – który zamykał się kwotą 10 mln zł - zgłoszono 233 propozycje. W głosowaniu wzięło udział 47 tys. mieszkańców, a najwięcej głosów zyskał projekt modernizacji schroniska dla zwierząt oraz rozbudowy sieci bezpłatnego internetu. (PAP)

kop/ pz/