Oblicza się, że w Krakowie potencjalnym beneficjentem programu będzie około 7,5 tys. rodzin.

"Spośród polskich metropolii, Kraków jest miastem o największym odsetku niepełnosprawnych mieszkańców. Dlatego władze Krakowa muszą to uwzględniać w realizacji swej polityki dotyczącej infrastruktury, kultury, sportu czy komunikacji" - powiedział PAP pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych - Bogdan Dąsal.

W krakowskim magistracie dwie pierwsze rodziny otrzymały w czwartek Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Program zapewnia tym rodzinom 100 proc. ulgi nie tylko w korzystaniu z komunikacji miejskiej, ale także m.in. w przyjęciu dziecka do żłobka. Wiele instytucji kulturalno-oświatowych oferuje 50-procentowe zniżki. Są to: Zarząd Fundacji "Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie", miejskie instytucje sportowe - stadiony i baseny; teatry miejskie, ośrodki i centra kultury; muzea i galerie; zespoły muzyczne i orkiestry. Rodziny będą mogły korzystać także z katalogu oferty prywatnych podmiotów.

"Dla naszej pięcioosobowej rodziny to znacząca ulga dla budżetu domowego, będzie nam łatwiej. Jesteśmy także ciekawi tych ofert innych partnerów prywatnych – zobaczymy, jakie to nam przyniesie korzyści. Dotychczas korzystaliśmy tylko z karty dla dużej rodziny" – powiedział PAP Piotr del Fidali, ojciec dużej rodziny.

Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymają wszystkie rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi do 16 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności; rodziny z dziećmi do 25 roku życia posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niesprawności; rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego - do ukończenia 18 lat, lub 24 lat - jeśli uczą się w szkole lub studiują. Karta obejmie także uprawnionych członków rodzin i opiekunów ze specjalnych placówek. Jest ona wydawana na okres pięciu lat, a wnioski można składać od 2 listopada w sześciu punktach Krakowa.

Program nazwany "Kraków dla Rodziny N" jest wzorowany na realizowanym już od pięciu lat programie "Krakowska Karta Rodzinna 3+", z którego korzystają rodziny wielodzietne, z co najmniej trojgiem dzieci.(PAP)