Międzynarodowa trasa E75 Rail Baltica to jedna z kluczowych inwestycji realizowanych na polskich kolejach. Kolejne modernizacje na tej trasie są realizowane sukcesywnie. Ich efektem ma być krótsza i bezpieczniejsza podróż, lepsza infrastruktura, więcej pociągów na trasach, które będą mogły jeździć szybciej - podkreśla rzecznik PKP PLK.

Polski odcinek Rail Baltica prowadzi od Warszawy do granicy z Litwą w Trakiszkach.

"Skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Warszawą a Białymstokiem nastąpi dzięki przebudowie linii i podniesieniu prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h, a towarowych do 120km/h. Dzięki budowie drugiego toru na odcinku Prostyń Bug - Małkinia zwiększy się przepustowość trasy i przewoźnicy będą mogli uruchomić większą liczbę połączeń. W ramach prac wybudowany zostanie nowy most nad rzeką Bug, przebudowane i wybudowane obiekty inżynieryjne" - poinformował Siemieniec.

W ramach prac objętych przetargiem zmodernizowane będą również urządzenia sterowania ruchem, w Małkinii powstanie centrum sterowania ruchem. "Urządzenia będą dostosowanie do prowadzenia ruchu z prędkością 160 km/h oraz do współpracy z Europejskim System Zarządzania Ruchem Kolejowym -ERTMS/ETCS. Zmodernizowana zostanie także sieć trakcyjna i wymienione rozjazdy" - poinformował Siemieniec. Zmodernizowane będą perony na przystankach i stacjach, będą przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

"Zaplanowana inwestycja przyczyni się do wzrostu jakości, efektywności i konkurencyjności transportu kolejowego oraz zwiększenia jego udziału w przewozie osób i towarów, w stosunku do transportu drogowego, zarówno pomiędzy regionami wschodniej Polski, jak i krajami Unii Europejskiej" - podkreśla Siemieniec.

Inwestycja ma być realizowana w latach 2016-2018; jest dofinansowana z UE z instrumentu o nazwie "Łącząc Europę". Przetarg ma formułę przetargu ograniczonego. Ma być dopuszczonych 8 firm. Wartość zamówienia przekracza 20 mln euro.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Oferty można składać do 1 lutego 2016 r.

13 grudnia, po ponad rocznej przerwie na trasę Białystok-Warszawa wróciły bezpośrednie połączenia kolejowe. Zakończyły się bowiem prace modernizacyjne na odcinku Tłuszcz-Sadowne w ramach modernizacji Rail Baltica. Ruch na tym odcinku odbywał się w tym czasie w ramach zastępczej komunikacji autobusowej.

"Prace pomiędzy Tłuszczem a Sadownem weszły obecnie w ostatni etap realizacji, związany głównie z ukończeniem elementów infrastruktury. Na stacji w Tłuszczu, gdzie od połowy grudnia pasażerowie skorzystają z pierwszego nowego peronu, trwa budowa dwóch kolejnych peronów oraz przejścia podziemnego, które zastąpi dotychczasową kładkę. Przebiega ono pod wszystkimi 9 torami, łącząc dwie strony miasta" - podawało PKP PLK.

W nowym rozkładzie jazdy jest sześć par połączeń Warszawa-Białystok realizowanych przez PKP Intercity SA, ma być 9. Jak już zapowiedziało PKP Intercity, sześć tych połączeń będą obsługiwać nowe pociągu PESA-Dart. Pierwszy Dart za zacząć kursować na tej trasie jeszcze w grudniu.

We wrześniu PKP PLK SA ogłosiły przetarg na trzy linie objazdowe trasy Warszawa-Białystok. Ma być to w sumie 230 km torów, które będą wykorzystywane przez ruch towarowy w czasie modernizacji kolejnego odcinka: Sadowne - Białystok. To linie lokalne na trasach: Ostrołęka-Łapy, Czeremcha-Siedlce i Czeremcha-Białystok. Po ich modernizacji pociągi towarowe pojadą tamtędy, co mniej obciąży modernizowaną Rail Baltica, gdzie priorytet mają połączenia pasażerskie. (PAP)