Prezydent Opola Ryszard Zembaczyński potwierdził, że kandydatura wokalisty Jarosława Wasika jest przez władze miasta obecnie konsultowana m.in. ze środowiskiem kultury. „Rozmowę na ten temat odbyłem między innymi z panem Michałem Bajorem” - powiedział Zembaczyński.

Wiceprezydent Opola Krzysztof Kawałko odpowiedzialny za kulturę podkreślił, że władze miasta jeszcze nie rozmawiały z samym Wasikiem o możliwości objęcia przez niego stanowiska w Muzeum. „Mamy się spotkać w tej sprawie w połowie sierpnia” - powiedział Kawałko.

Czy spotkanie to przesądzi o zatrudnieniu Wasika w Muzeum Polskiej Piosenki? „Niekoniecznie. Ciągle się rozglądamy rozważając, kto mógłby tę funkcję pełnić” - zastrzegł Kawałko.

Wiceprezydent dodał jednak, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie dyrektor Narodowego Centrum Polskiej Piosenki Rafał Poliwoda, który od czasu odwołania w czerwcu z funkcji dyrektora Muzeum Polskiej Piosenki Małgorzaty Klasickiej szefuje również tej placówce.

To właśnie Poliwoda wysunął kandydaturę Wasika na szefa muzeum. Jego zdaniem „za” tą propozycją przemawia fakt, iż Wasik doskonale zna środowisko muzyczne w którym sam funkcjonuje, od lat pracuje w instytucji kultury jaką jest Służewski Dom Kultury w Warszawie i świetnie zna historię oraz współczesne realia dotyczące festiwalu opolskiego.

„Duże znaczenie ma również fakt, że wykłada w Warszawie zarządzanie w sferze kultury w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i pisze pracę doktorską o festiwalu w Opolu” - skwitował Poliwoda. - „Poza tym to człowiek z Opola. Choć od kilku lat mieszka w Warszawie serce i duszę zostawił tutaj”.

Poliwoda dodał, że „rozważana jest możliwość” by – jeśli sierpniowe rozmowy władz miasta z Jarosławem Wasikiem przebiegną pomyślnie – został on już we wrześniu lub październiku zatrudniony w muzeum w zastępstwie za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.

„Po pierwsze po to, by z jego pomocą jak najbardziej przyspieszyły prace przy wystawie muzeum, która musi być gotowa na 50. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Po drugie – by mógł wdrożyć się w pracę placówki” - powiedział Poliwoda.

Jarosław Wasik również potwierdził, że toczą się rozmowy o jego zatrudnieniu w charakterze kierownika Muzeum Polskiej Piosenki. Nie chciał się jednak odnosić do szczegółów. „Więcej będę mógł powiedzieć po rozmowach z władzami Opola” - dodał.

Wasik pochodzi z Opolszczyzny. Jest wokalistą i autorem piosenek z nurtu piosenki poetyckiej. Ma na koncie cztery płyty. Skończył Wydział Wokalny Studium Wokalno-Baletowego w Gliwicach, kulturoznawstwo na Uniwersytecie Opolskim, a obecnie jest doktorantem na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS). Pisze pracę doktorskiej o kulturotwórczej roli Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Jest też członkiem Rady Artystycznej Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie i dyrektorem artystycznym Festiwalu "Poetycka Dolina" w Warszawie. W SWPS wykłada zarządzanie w sferze kultury, a Regionalnym Ośrodku Edukacji w Warszawie pracuje na Wydziale Organizacji Rozrywki.

W czerwcu z funkcji dyrektora Muzeum Polskiej Piosenki została po czterech latach pełnienia funkcji odwołana Małgorzata Klasicka. Oficjalnym powodem jej odwołania były "niepokrywające się wizje zarządzania placówką" władz miasta i odwołanej urzędniczki oraz "ogólna ocena" jej pracy.(PAP)

kat/ abe/