Prowadzenie obrad przekazał Nowakowi radny senior Zdzisław Olszewski z PiS.

Kandydaturę Nowaka na przewodniczącego Rady Miasta zgłosił radny PiS Marek Pruszak mówiąc, "że jest to najbardziej optymalna kandydatura".

"Nie powinno być miejsca na spory i walkę o stanowiska, a powinno się znaleźć miejsce na porozumienie, dialog i wzajemny szacunek" - argumentował Pruszak.

W dalszej części sesji prowadzonej przez Nowaka nastąpi wybór wiceprzewodniczących rady. Następnie prawdopodobnie sesja zostanie zamknięta i za chwilę zwołana następna po to, by prezydent-elekt Jerzy Wilk mógł złożyć ślubowanie.

Piątkowa sesja jest kontynuacją sesji z 1 lipca, na której ślubowanie złożyli nowo wybrani radni. Przerwano ją do czasu rozstrzygnięcia drugiej tury wyborów prezydenckich.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika także, że na piątkowej sesji złożą mandaty Marek Pruszak i Janusz Hajdukowski - obaj z PiS - którzy prawdopodobnie zostaną wiceprezydentami Elbląga.

W 25-osobowej Radzie Miasta Elbląga na razie złożyło ślubowanie 22 z nich. Prawdopodobnie kolejni radni będą ślubowali w piątek.