Oprócz centrum przesiadkowego, które miałoby stanąć na kupionych przez miasto od kolei terenach po północnej stronie torów, plany obejmują m.in. plac przed dworcem kolejowym oraz oddalony od niego o ok. 200 metrów Plac Piastów – dzisiaj węzeł komunikacji miejskiej.

Projekt ma być realizowany w perspektywie najbliższych kilku lat. Rozpocznie się już po planowanym na połowę tego roku zakończeniu przebudowy gliwickiego dworca kolejowego (niezależnie od miasta prowadzą ją spółki PKP SA i PKP PLK).

Jak poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, obecnie miasto przygotowuje unijny projekt budowy po drugiej stronie dworca kolejowego centrum przesiadkowego. Wykorzystane mają być do tego fundusze dostępne w rozdzielonej przez samorządy puli tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Aby określić optymalne założenia inwestycji - pod kątem kryteriów związanych ze środkami ZIT i własnych potrzeb – samorząd przeprowadził konkurs na wykonawcę trzech koncepcji architektoniczno-przestrzennych. W konkursie wygrała gliwicka pracownia An Archi Gruoup, której efekty prac miasto właśnie odbiera. Na podstawie analizy tych koncepcji miasto ma określić dalsze wymogi, na podstawie których przygotowany ma być konkurs na projekt budowlany.

Prezydent Gliwic mówił m.in., że na tym etapie prac koncepcyjnych miasto natrafiło na spore utrudnienia – związane z rozdźwiękiem między swymi oczekiwaniami, a kryteriami narzuconymi przez stronę unijną i zarządzających programami unijnymi w Polsce. Dotyczą one np. limitu nakładów w projektach tego typu na drogi publiczne – określonego na 10 proc.

„Zdawałoby się, że w centrum przesiadkowym bardzo dużym składnikiem kosztów powinny być pieniądze, które idą na budowę placów, chodników, dróg dojazdowych itd. (…) Więc może się okazać, że nasz udział własny będzie konieczny znacznie wyższy, niż wynikałoby to z wcześniejszych przewidywań” - zastrzegł Frankiewicz.

„Znaczenie centrum przesiadkowego w Gliwicach jest chyba nie do przecenienia. W obrębie Placu Piastów mamy porozrzucane punkty komunikacji miejskiej – szczególnie ludzi spoza Gliwic mają kłopot z przesiadkami. A centrum przesiadkowe powinno działać w tym miejscu wyjątkowo sprawnie, ponieważ integruje parę środków transportu” - ocenił prezydent Gliwic.

Wiceprezydent Adam Neumann uściślił, że w umieszczonym bezpośrednio obok dworca kolejowego centrum przesiadkowym, prócz zbiegających się linii komunikacji miejskiej, swe miejsce mają znaleźć także inni operatorzy, którzy obecnie obsługują komunikację podmiejską i międzymiastową; brany pod uwagę jest także dworzec międzynarodowy. Całość ma być też skomunikowana z miejskim systemem dróg rowerowych.

Planowany przez miasto koszt tego przedsięwzięcia to ok. 125 mln zł, z czego „znakomita większość” miałaby być finansowana w ramach ZIT. Aby wsparcie unijne było jak najwyższe Gliwice będą chciały tak zinterpretować przepisy limitujące udział dróg publicznych w projekcie, aby drogi w obrębie zasadniczej części centrum przesiadkowego zakwalifikować jako „wewnętrzne”.

Neumann zasygnalizował też, że być może ze względów formalnych projekt będzie realizowany w dwóch częściach – jeśli pewne jego elementy okazałyby się niemożliwe do zrealizowania ze środków unijnych. Druga część byłaby wówczas finansowana bezpośrednio z budżetu miasta.

Pytany o ewentualne konsultacje społeczne dotyczące wyglądu przyszłego centrum przesiadkowego Frankiewicz zasygnalizował, że jeszcze to nie jest przesądzone. „Jeżeli (odebrane koncepcje architektoniczno-przestrzenne – PAP) byłyby równoprawne i różniłyby się tylko estetyką, wtedy można robić konsultacje. Jeżeli będą istotnie różne pod względem funkcjonalnym i możliwości wykorzystania pieniędzy unijnych, konsultacje nie mogą o tym przesądzać” - zaznaczył.

O planach budowy Nowego Centrum samorząd mówi już od lat. W sierpniu 2011 r. miasto prezentowało koncepcję urbanistyczną zagospodarowania ok. 40-hektarowego terenu wokół dworca, w dużej części należącego jeszcze wówczas do PKP.

Władze Gliwic sygnalizowały potrzebę stworzenia w tych okolicach nowego układu drogowego, zagospodarowanie placów i przestrzeni publicznych. Po północnej stronie torów kolejowych, w miejscu obecnie planowanego centrum przesiadkowego, zakładano powstanie innych obiektów, głównie usługowych i biurowych. (PAP)