Wnioski o wsparcie w tym naborze Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) przyjmowało między 1 a 8 grudnia. Wpłynęły 34 wnioski na ponad 90 mln zł unijnego wsparcia. Tymczasem ogólna wartość projektów, które chcą zrealizować, to niemal 165,3 mln zł. "To oznacza, że nasze firmy chcą inwestować, a także, że tkwi w nich ogromny potencjał badawczy i rozwojowy, który w najbliższych latach będzie z pewnością wpływał na rozwój gospodarczy regionu" – podkreśla marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Był to już drugi w roku 2016 (i w perspektywie finansowej z lat 2014-2020) nabór na innowacje w przedsiębiorstwach ogłoszony przez OCRG. Tym razem na dofinansowanie zarezerwowano 40 mln zł. W poprzednim, rozstrzygniętym już w tym roku naborze, pula na wsparcie wyniosła prawie 90 mln zł, a do dofinansowania zarząd województwa opolskiego przyjął w nim 28 projektów firm. Wśród nich były takie, które dotyczyły m.in. opracowania innowacyjnych płytek betonowych; kompleksowej technologii wykorzystania odpadów z oczyszczalni ścieków do produkcji prądu, ciepła czy chłodu albo badań dotyczących możliwości zastąpienia antybiotyków w hodowli drobiu probiotykami oraz wyselekcjonowanymi ekstraktami ziołowymi.

O dofinansowanie w ramach obydwu naborów na innowacje mogły ubiegać się w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie woj. opolskiego. Wsparcie dla dużych firm było możliwe tylko wtedy, gdy zapewnione zostanie rozpowszechnianie wyników badań i rozwoju w gospodarce regionalnej. W przypadku dużych przedsiębiorstw premiowane mogły być też projekty realizowane we współpracy z małymi i średnimi firmami czy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi.

Jak informuje dyrektor OCRG Roland Wrzeciono w ramach naboru na innowacje firmy mogą dostać wsparcie na budowę, rozbudowę czy zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego, które służyć będzie rozwojowi działalności innowacyjnej firm, a także na finansowanie procesu powstawania innowacji od pomysłu do rynku lub jego wybranych elementów, np. badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych - w tym na etap prac demonstracyjnych, linii pilotażowych czy np. pierwszej produkcji. Minimalna kwota dofinansowania musi wynieść 500 tys. zł, maksymalna nie więcej niż 10 mln zł. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to czerwiec 2017 r.

Ogółem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020 woj. opolskie ma blisko 950 mln euro. Na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu zarezerwowano w RPO woj. opolskiego łącznie ponad 160 mln euro. (PAP)

masz/ son/