Prezes spółki Katowickie Wodociągi Andrzej Gut tłumaczył w poniedziałek radnym, że wyższe niż w innych częściach Polski opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków wynikają m.in. z rozbudowanego, a tym samym kosztownego, systemu zaopatrzenia w wodę w aglomeracji katowickiej. Kosztuje zarówno bieżące utrzymanie infrastruktury, jak i jej remonty, związane m.in. ze skutkami eksploatacji górniczej.

Podwyżka cen wody w przyszłym roku wynika - według przedstawicieli Katowickich Wodociągów - przede wszystkim ze wzrostu o 4,2 proc. hurtowej ceny wody u jej dostawcy - Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów - a także z prowadzonych inwestycji w infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej, których łączna wartość sięgnęła ok. 600 mln zł. Oznacza to m.in. wyższe koszty amortyzacji, dzierżawy oraz podatków i utrzymania infrastruktury.

Zgodnie z nową taryfą, od 1 lutego przyszłego roku do końca stycznia 2015 r. za jeden metr sześcienny wody mieszkańcy Katowic zapłacą 5,90 zł brutto, a za odprowadzenie ścieków 8,10 zł brutto, czyli razem 14 zł za metr sześcienny. Dotąd było to 13,15 zł brutto, w tym 5,64 zł za m sześc. wody i 7,51 zł za ścieki.

Rośnie także tzw. opłata abonamentowa, którą jednak będzie można obniżyć, rezygnując z papierowych faktur na rzecz elektronicznych.

Podczas poniedziałkowej sesji radny Adam Warzecha z PO przekonywał, że zaproponowana przez Katowickie Wodociągi wysokość podwyżek jest nieuzasadniona. Radny wskazał m.in. na przyjęcie w taryfie zawyżonych założeń dotyczących np. wzrostu kosztów energii czy wskaźników makroekonomicznych; krytykował też zbyt duże - jego zdaniem - zaplanowane zakupy wody wobec zmniejszającego się zużycia oraz ilości wody niesprzedanej czy wody straconej w systemie dystrybucyjnym.

Katowickie Wodociągi dotąd kupowały wodę od GPW w cenie 2,16 zł za metr sześcienny, a od przyszłego roku będzie to 2,25 zł, co oznacza wzrost o 4,2 proc. Wpływ wzrostu ceny wody na podwyżkę taryfy Katowickich Wodociągów to ok. 14 proc.

Mimo sprzeciwu PO katowiccy radni przyjęli nowe taryfy. Za głosowało 16 radnych, 8 było przeciwko, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Radni przyjęli również w poniedziałek plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów na terenie Katowic w latach 2014-2015.