Budowa centrum, które początkowo miało być gotowe wiosną tego roku, to jedna z głównych inwestycji realizowanych w Katowicach. We wrześniu 2012 r. miasto odstąpiło od wartego ponad 252 mln zł kontraktu z pierwotnym wykonawcą, firmą Polimex-Mostostal, m.in. z powodu opóźnień w budowie. Samorząd zażądał też wypłaty kary umownej.

Później ogłoszono przetarg na dokończenie inwestycji. Wpłynęło pięć ofert. Jedynym kryterium przetargowym była cena. Najtańsza była oferta konsorcjum NDI, Balzola i WHD (z ceną 249,4 mln zł); najdroższa sięgała 320 mln zł. Od wyniku przetargu wpłynęło odwołanie, rozpatrywała je Krajowa Izba Odwoławcza.

KIO nakazała ponowną ocenę ofert. Odrzucono w niej ofertę konsorcjum NDI - nie spełniała bowiem wymienionych w specyfikacji wskaźników finansowych określających sytuację finansową firmy.

Ponieważ odrzucona została też kolejna oferta, złożona przez firmy Hochtief Polska i Elektrobudowa (na ponad 261 mln zł), wybrana została kolejna - konsorcjum firm Warbud i Mercury Engineering za 280,3 mln zł brutto. Choć przekracza ona nieznacznie szacowaną wartość zamówienia (280,1 mln zł brutto), miasto z końcem kwietnia wyraziło wolę podpisania umowy.

Dokończenie budowy centrum kongresowego będzie już drugą inwestycją wykonywaną w tym rejonie miasta przez tego wykonawcę. Warbud wraz ze spółkami LTT i Ebud-Przemysłówka od lutego ub. roku buduje już za ok. 235 mln zł brutto nową siedzibę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) w Katowicach. Termin jej ukończenia to październik 2013 r.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach ma działać między przyszłą siedzibą NOSPR i halą widowiskowo-sportowej Spodek – w rejonie ulic Roździeńskiego, Korfantego i Olimpijskiej. Będzie to wielofunkcyjny budynek wraz z obiektami towarzyszącymi, dojazdami, parkingami oraz pełną infrastrukturą techniczną. Zaprojektowała go pracownia JEMS Architekci.

Powierzchnia centrum wyniesie prawie 38 tys. m kw., a jego największej sali – 10 tys. m kw. Powstanie pięć wjazdów na teren centrum kongresowego, plac oraz korytarz łączący obiekt ze Spodkiem. Na dachu budynku przewidziano miejsce na zieleń. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z wcześniejszym kontraktem z Polimeksem-Mostostalem, cała inwestycja, która jest już zaawansowana, miała kosztować 252 mln zł.

O odstąpieniu przez samorząd Katowic od umowy z firmą Polimex-Mostostal poinformowano 20 września ub. roku. Jako powód podano opóźnienie wykonawcy w wykończeniu obiektu oraz zaniechanie wykonywania prac zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, co spowodowało zwłokę w realizacji robót.