"Województwo Małopolskie, wzorem lat ubiegłych, kontynuuje projekty ogólnorozwojowe, umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci z małopolskich szkół podstawowych w ramach zajęć pozalekcyjnych" – poinformowało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa.

Kursy na stokach narciarskich będą się odbywać w dwóch cyklach: od 23 stycznia do 31 marca 2015 r. oraz od 2 listopada do 15 grudnia 2015 r. Z kursów będą mogli skorzystać uczniowie klas trzecich i czwartych szkół podstawowych.

Urząd Marszałkowski finansuje program w 40-tu procentach. Resztę kosztów pokrywają samorządy uczestniczące w projekcie.

Małopolski projekt nauki jazdy na nartach i snowboardzie jest realizowany od 2012 roku. Oprócz zainteresowania dzieci sportami zimowymi, projekt ma na celu także wzrost bezpieczeństwa na stokach. Dzieci podczas kursów poznają bowiem zasady bezpiecznego korzystania z tras oraz nabierają nawyku jazdy w kasku.

W Polsce osoby do 16 roku życia mają obowiązek używania w czasie jazdy na nartach lub snowboardzie kasków ochronnych. Za niedostosowanie się do tego obowiązku, ich rodzicom lub opiekunom grozi grzywna. Ratownicy górscy zalecają wszystkim miłośnikom białego szaleństwa, niezależnie od wieku i umiejętności, używanie kasków. (PAP)