W ramach tego programu mieszkańcy mogą m.in. uczestniczyć w spotkaniach z trenerami kompetencji społecznych, doradcami zawodowymi, animatorami lokalnymi oraz brać udział w kursach i szkoleniach.

Jak powiedziała PAP Beata Żukowska z MOPR w Bytomiu, celem "Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu" jest poprawa poziomu integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie - długotrwale bezrobotnych i biernych oraz rodzin wielodzietnych z problemami społecznymi. "Zanim będą miały szansę poprawić swoją sytuację zawodową, musimy pomóc im rozwiązać najważniejsze problemy, które przygotują te osoby do odnalezienia się na rynku pracy" - powiedziała PAP Żukowska.

Projekt systemowy umożliwia m.in. udział w Klubie Integracji Społecznej (KIS), czyli zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem, pracownikiem socjalnym. W ramach KIS udzielane są też porady prawne. Klub oferuje też zajęcia grupowe i porady indywidualne, pomaga osobom niepracującym przełamać bierność życiową, nawiązać nowe kontakty i znaleźć fachowe wsparcie w poszukiwaniu pracy.

"Organizujemy spotkania indywidualne lub grupowe, których celem jest analiza sytuacji tych osób, a także zaproponowanie wsparcia. Rodzicom, którzy mają problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi, proponujemy też udział w Akademii Rodzica, odbywają się również specjalne treningi pracy z rodziną. To wszystko jest niezwykle ważne, ponieważ rozwiązanie przynajmniej części problemów życiowych spowoduje, że te osoby będą czuły się pewniej i być może w efekcie szybciej będą starały się o znalezienie zatrudnienia" - dodała Żukowska.

Kolejną propozycją w ramach projektu SPA są Programy Aktywności Lokalnej (PAL). Ich istotą jest - jak poinformował Urząd Miasta w Bytomiu - "aktywizacja mieszkańców dzielnic, zachęcenie ich do wspólnych inicjatyw czy przeciwdziałanie tak powszechnej obecnie anonimowości". "Spotkania mieszkańców odbywają się bardzo często i mają różnorodną tematykę - motywowanie siebie do zmiany, udział w grupach samopomocy, spotkania edukacyjne nt. uzależnień, przeciwdziałania przemocy, czy wspólne opracowywanie wniosków do budżetu obywatelskiego. Podobne działania przewidziano również na ten rok" - dodała Żukowska.

Realizacja Systemowego Projektu Aktywizacji przewiduje też pomoc dla młodych osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. "Uczestnicy +Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu+ mają możliwość korzystania z adresowanych do nich działań ułatwiających start w dorosłe życie, w tym kursów prawa jazdy, czy szkoleń zawodowych" - podaje urząd miasta.

Pomocą objęte są również osoby niepełnosprawne. "Proponujemy im spotkania w grupach wsparcia, udział w wyjazdowych formach treningu na temat samodzielnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, naukę obsługi komputera, dostosowane do ich sprawności kursy i szkolenia" - poinformowała Żukowska.

"Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu" jest przedsięwzięciem realizowanym w Bytomiu od 2008 r. W projekcie wzięły udział dotąd łącznie 2864 osoby (2199 kobiet i 665 mężczyzn). Do etapu, który jest realizowany od stycznia 2014, a który zakończy się w czerwcu - zakwalifikowano jak dotąd blisko 480 osób. Dotąd SPA kosztowało ponad 20 mln zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (PAP)