"Jak zwykle będzie to budżet prorozwojowy. Oczywiście trudno wszystkich zadowolić. Jest to największy budżet w w historii Zielonej Góry, choć chciałoby się, by był jeszcze większy. Staramy się szukać środków unijnych, aby skorzystać z nich dopóki jeszcze są” - powiedział PAP prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Za przyjęciem projektu budżetu opowiedziało się 23 radnych, jeden był przeciwko. W zielonogórskiej radzie miasta zasiada 25 radnych.

"Żaden budżet nie jest ideałem, chyba że byłby z gumy. Natomiast mój klub PO głosował za tym budżetem (…) Za - przemawia to, że w stosunku do lat wcześniejszych jest znaczący wzrost wydatków na inwestycje, to dobrze świadczy o budżecie, który jest rozwojowy. Wiąże się to także z alokacją środków unijnych. To dobrze, że miasto szuka tych pieniędzy" - ocenił przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra Adam Urbaniak.

Po stronie dochodów zapisano w budżecie 695,5 mln zł, a planowane wydatki mają być jedynie o 841 tys. zł wyższe, czyli taki będzie deficyt. W zeszłym roku sięgał on ponad 8 mln zł.

Inwestycje ujęte w przyszłorocznym budżecie miasta stanowią 21,9 proc. wszystkich wydatków. Najwięcej, bo aż 36 mln zł samorząd zamierza wydać na zintegrowany system bezemisyjnego transportu publicznego. Chodzi o zakup elektrycznych autobusów i zaplecza technicznego do ich eksploatacji.

W dziale inwestycji drogowych największą pozycją jest budowa ul. Aglomeracyjnej, której koszt to 15 mln zł. Na rozbudowę infrastruktury rowerowej w mieście i na jego obszarze funkcjonalnym przewidziano w budżecie 11 mln zł, podobna suma trafi na inwestycje na terenach sołectw, które z początkiem tego roku zostały włączone w granice Zielonej Góry.

W opinii prezydenta Kubickiego, zaplanowane inwestycje w konsekwencji bardzo pozytywnie wpłyną na transport miejski; bezemisyjny transport ograniczy emisję CO2, budowa ul. Aglomeracyjnej odciąży ruch w mieście. Natomiast budowa infrastruktury rowerowej uzupełni istniejące już trasy rowerowe.

W przyszłym roku 9 mln zł miasto przeznaczy na termomodernizacje budynków publicznych; 4,2 mln zł zapisano na zagospodarowanie parków i terenów zielonych.

W strukturze dochodów Zielonej Góry 29,3 proc. stanowi udział miasta w podatkach PIT i CIT, 18,6 proc. opłaty i podatki lokalne, a 6,4 proc. inne dochody. Pozostałe dochody będą stanowiły dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa. Z funduszy unijnych samorząd liczy na wsparcie w wysokości 12,5 proc. dochodów budżetowych, tj. ok. 86,9 mln zł.

Największa część budżetu zostanie skonsumowana przez oświatę i edukację oraz pomoc społeczną. Wydatki na te cele określono w projekcie na ok. 349 mln zł. Utrzymanie administracji pochłonie nieco ponad 47 mln zł, co stanowi 6,8 proc. wydatków.

Prawie 37 mln zł zapisano w budżecie na zadania z zakresu kultury, sportu i turystyki, a prawie 48,4 mln zł gospodarkę mieszkaniową i komunalną. Na rozliczenia i obsługę długu Zielona Góra zamierza wydać ok. 17,9 mln zł. Na realizację przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Zielona Góra zamierza przeznaczyć 6 mln zł.

Zielona Góra ma najwyższy budżet ze wszystkich lubuskich samorządów. Obecnie dług miasta sięga 263 mln zł, tj. 42,3 proc. dochodów. Zgodnie z przyjętymi założeniami, na koniec 2016 roku zadłużenie miasta na zmniejszyć się do poziomu 35,9 proc. (PAP)