„Te projekty są potwierdzeniem, że wchodzimy w realizację infrastruktury społecznej. Budujemy nie tylko drogi i obiekty sportowe, ale też pamiętamy o potrzebach osób starszych, chorych, potrzebujących pomocy. Najbliższe kilka lat będzie okresem wzmożonej aktywności w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej” – zapowiedział prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Pięciokondygnacyjne skrzydło o powierzchni ponad 4,2 tys. metrów kwadratowych dobudowane ma być do budynku Domu Pomocy Społecznej „Kalina”. Będzie tam miejsce stałego pobytu dla 72 podopiecznych, którzy będą przebywać w oddzielonych od siebie 8-osobowych segmentach. W każdym urządzona zostanie jadalnia z aneksem do wspólnych zajęć i wypoczynku. Dodatkowy jeden segment przeznaczony będzie dla osób, które czasowo będą zmuszone skorzystać z całodobowej opieki.

Na parterze urządzony będzie środowiskowy ośrodek dziennego pobytu dla 40 osób z chorobę Alzheimera i innymi schorzeniami wywołującymi zaburzenia pamięci. Chorzy znajdą tu wsparcie lejarzy specjalistów, psychologa i psychiatry. Pierwsze piętro przeznaczone zostanie na gabinety rehabilitacyjne.

Obok stanąć mają dwa małe domy, każdy dla ośmiu osób, w których mieszkańcy będą mieli większą swobodę, przy zapewnieniu niezbędnej opieki ze strony fachowego personelu.

Wstępny koszt tej inwestycji oszacowany został na 12,6 mln zł. Samorząd rozpoczął starania o pozyskanie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2016-2020, z której chce pokryć większość kosztów.

Rozbudowany ma być Dom Pomocy Społecznej „Betania”, gdzie planowana jest budowa trzykondygnacyjnego skrzydła o powierzchni ponad 2 tys. metrów kwadratowych do istniejącego budynku. Utworzonych tam zostanie 30 miejsc w jedno i dwuosobowych pokojach, z łazienkami, dla chorych wymagających szczególnej, indywidualnej opieki. Powstanie kuchnia, jadalnia, sale do terapii i rehabilitacji, gabinet medyczny.

Rozbudowa „Betanii” ma kosztować 6,2 mln zł. I tu samorząd liczy na pieniądze z RPO.

Nowy dom pomocy społecznej, dla 34 osób niesprawnych umysłowo, ma powstać przy ul. Głowackiego. Planowany jest tak, aby podopieczni mieszkali w warunkach zbliżonych do rodzinnych. Układ pomieszczeń sprzyjać ma wspólnemu przebywaniu osób spokrewnionych i bliskich. Trwa przygotowywanie dokumentacji budowlanej tego obiektu, jego koszt nie został jeszcze wyliczony.

Władze miejskie chcą zakończyć zaplanowane inwestycje w 2018 r. „To zaspokoi potrzeby osób wymagających opieki” – zapewniła z-ca prezydenta Lublina Monika Lipińska.

„Na liście oczekujących do umieszczenia w domach pomocy społecznej jest obecnie niespełna sto osób. Często bywa, że osoby wybierają sobie konkretny dom, w którym chcą przebywać. One mają zapewnioną opiekę, w środowisku zamieszkania. Zawsze też możemy zaproponować - i to czynimy – miejsce gdzieś w okolicy, w sąsiednich powiatach” – dodała Lipińska. (PAP)