Przedmiotem zamówienia jest „realizacja niezbędnych wymagań na Kampanię 2015 r.”, tj. wykonanie zadań mających na celu zapewnienie ciągłości działania aplikacji SIA oraz prawidłowego przeprowadzenia procesu wypłat pomocy finansowej dla producentów rolnych.

ARiMR udzielił zamówienia Asseco w negocjacji bez ogłoszenia, gdyż w ocenie agencji tylko ta spółka jest w stanie wykonać zamówienie.

"Asseco Poland jest jedynym podmiotem na rynku usług IT, który w zaistniałych okolicznościach faktycznych i prawnych jest w stanie wykonać wymagane zamówienie, tj. dokonać analizy i implementacji wszystkich wymagań, które aktualnie są znane, wymagań, które pojawiają się sukcesywnie, a także wymagań, które pojawiać się będą w trakcie realizacji zamówienia. Jest to także jedyny podmiot, który jest w stanie zaimplementować wszystkie wymagania do systemu informatycznego, tak aby możliwe było prawidłowe, zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi przeprowadzenie kontroli administracyjnych i naliczania płatności oraz rozpoczęcie wypłaty płatności bezpośrednich od dnia 1 grudnia 2015 r." - napisano w uzasadnieniu do wyboru trybu zamówienia.

"(...) Organizacja procesu utrzymania wpływa na usługi zewnętrzne i ustalenie całego procesu wymagało kilkumiesięcznych ustaleń z wykonawcą – firmą Asseco i wykonawcami innych usług, co w konsekwencji prowadzi do tego, że nie ma możliwości przekazania utrzymania i modyfikacji innemu wykonawcy w wymaganych terminach" - dodano.

Wartość zamówienia stanowi 2,6 proc. przychodów Asseco Poland SA za 2014 r. i 5,8 proc. przychodów spółki w segmencie administracja publiczna. (PAP)