KISMiA został uruchomiony w sierpniu 2016 roku. Koszt inwestycji wyniósł na starcie blisko 14 mln zł. Obecnie działa w nim 215 kamer. Jest to najnowocześniejszy w tej skali inteligentny system monitoringu w Polsce, który sam wykrywa i alarmuje dyspozytorów o kilkunastu rodzajach zdarzeń, jak kolizja pojazdów, zbiegowisko czy leżący człowiek. Podobne działają m.in. w Chicago, Rio de Janeiro i Madrycie.

"Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest jednym z naszych priorytetowych zadań. KISMiA pozwala nam poprawiać bezpieczeństwo publiczne, w tym drogowe, efektywnie gospodarować zasobami ludzkimi i sprzętem straży miejskiej, a także sprawniej działać w sytuacjach kryzysowych" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Jak zaznaczył, tylko w pierwszym kwartale 2017 roku materiały z monitoringu wykorzystano w 109 przypadkach na potrzeby policji, prokuratury, sądów i straży miejskiej. "Widząc, że system monitoringu spełnia swoje zadania, podjęliśmy decyzję o jego dalszej rozbudowie" - dodał prezydent.

KISMiA pomaga w pracy strażnikom, którzy na podstawie informacji dostarczanych z systemu m.in. nałożyli 240 mandatów karnych, zastosowali 68 pouczeń oraz wystawili 71 wezwań dla sprawców wykroczeń. Kamery, poza Śródmieściem i dzielnicami, są także umiejscowione na głównych arteriach drogowych Katowic, gdzie skanują tablice rejestracyjne przejeżdżających pojazdów.

Zastępca komendanta policji w Katowicach nadkomisarz Tomasz Kępa potwierdza, że monitoring jest pomocny. W ostatnim czasie dzięki kamerom udało się zatrzymać złodzieja, który na przystanku okradł mężczyznę. "Policjant siedzący na stanowisku kierowania natychmiast skierował na miejsce funkcjonariuszy. Policjanci na gorącym uczynku zatrzymali złodzieja. Podczas przeszukania znaleźli przy nim portfel pokrzywdzonego wraz zawartością oraz jego telefon komórkowy o wartości 2 tys. zł" - powiedział Kępa.

W najbliższym czasie w Katowicach pojawią się kolejne kamery, które mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Szacowany koszt inwestycji wynosi około 2,5 mln zł. Rozbudowa monitoringu obejmie m.in. Bogucice w rejonie ul. Markiefki, Osiedle 1000-lecia, rejon katedry Chrystusa Króla i Janów w rejonie ul. Oswobodzenia i Lwowskiej.

Aktualnie trwa wybór inżyniera projektu. Najprawdopodobniej jeszcze w maju zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. Władze Katowic zapowiadały wcześniej, że inteligentny system monitoringu w mieście docelowo może zostać rozbudowany do ponad tysiąca kamer.

Monitoring wizyjny w Katowicach działa od kilkunastu lat. Od 2001 do 2014 r. w mieście zamontowano 132 kamery analogowe i cyfrowe. Kilka lat temu lokalne władze postanowiły unowocześnić system. Chodziło nie tylko o zwiększenie monitorowanego obszaru miasta, ale o poprawę efektywności obserwatorów monitoringu i działania służb.

Ponieważ zdolność percepcji osoby spoglądającej w monitor i śledzącej to, co pokazują kamery, bardzo szybko spada, KISMiA wspomaga pracę obserwatorów, automatycznie wykrywając kilkanaście rodzajów niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych sytuacji i przestępstw.

Operatorzy systemu dostają informację np. o leżącym na ulicy człowieku, pozostawionym przedmiocie, zbiegowisku i manifestacji, dewastacji oraz sytuacjach związanych w ruchem drogowym - wkraczaniu na jezdnię w niebezpiecznym miejscu, kolizjach i wjechaniu auta pod prąd. Takie automatyczne alerty są przekazywane obserwatorom, którzy po weryfikacji powiadomią odpowiednie służby. (PAP)