Jak poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop, środki w ramach konkursu mają służyć aktywizacji społecznej i zawodowej osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. Jego zdaniem, takimi osobami są klienci ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

"Motywowanie ich do zmiany swojej sytuacji na rynku pracy nie powinno rozpoczynać się od oferty szkolenia czy stażu, ale musi zacząć się od pobudzenia potrzeb tych osób. W ramach konkursu chcemy zachęcić jednostki pomocy społecznej żeby po zakończeniu realizacji projektów systemowych kontynuowały wsparcie osób w zakresie aktywnej integracji" - dodał.

Czop podkreślił, że projekty mają zapewnić uczestnikom indywidualną ścieżkę reintegracji społecznej i zawodowej.

"Służyć do tego mogą działania z zakresu edukacji, integracji społecznej, działań o charakterze zdrowotnym oraz zawodowym. Na ten cel przeznaczyliśmy 30 milionów złotych. Istotne jest to, że konkurs jest dedykowany wyłącznie do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie" - powiedział dyrektor WUP w Rzeszowie.

Na dofinansowanie w ogłoszonym konkursie liczyć mogą projekty przywracające osobom korzystającym z pomocy ośrodków kompetencje społeczne, takie jak zaradność i samodzielność. Kolejnym typem projektów, które mogą być realizowane to podnoszące poziom wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych.

Jak zaznaczył Czop, pieniądze mogą otrzymać również projekty, w ramach których osoby będą mogły zdobyć nowy zawód.

Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać w terminie od 4 maja do 14 czerwca 2017 r. Więcej informacji o konkursie będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 22 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim województwa podkarpackiego w Rzeszowie.

Ogłoszony konkurs finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (PAP)