Zmiany dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 były omawiane podczas spotkania opolskich samorządowców z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej w Brukseli.

"Przedstawiliśmy nasze propozycje lepszego wykorzystania środków unijnych w ramach RPO. Mamy już kilkuletnie doświadczenia w tej dziedzinie i cieszę się, że nasze stanowisko zostało zaakceptowane przez KE. Poczekamy kilka dni na oficjalną zgodę, ale myślę, że jeszcze w tym roku będziemy mogli uruchomić niektóre procedury, dzięki którym będzie można rozpoczynać prace nad konkretnymi projektami" - powiedział PAP Buła.

W zmodyfikowanym RPO województwo chce przeznaczyć dodatkowe 10 mln euro na wsparcie przedsiębiorczości, 7,5 mln euro na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i 2,5 mln euro na zakup taboru szynowego. (PAP)