Prawo.pl
Kwestia odwołania pełnomocnictwa, mimo że wydaje się czynnością oczywistą, może spędzać sen z powiek mocodawcy, który nie chce być już reprezentowany przez pełnomocnika, ale nie bardzo wie, jak go o tym poinformować. Często takie rozterki dotykają mocodawców, którzy powierzyli rolę pełnomocnika członkowi rodziny – piszą eksperci kancelarii GWW.
Olga Sulewska Tomasz Krzywański
03.08.2020
Prawo cywilne Doradca podatkowy
Wnioski o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla samowoli budowlanej nie rozpatrzone do 18 września, trafią do kosza. Taki będzie skutek wchodzącej w życie dzień później dużej nowelizacji prawa budowlanego. Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z obecnych, bardziej przyjaznych przepisów, muszą się więc spieszyć.
Jolanta Ojczyk
03.08.2020
Administracja publiczna Budownictwo
W ciągu dwóch pierwszych dni na PUE ZUS aktywowanych zostało ponad 142 tys. bonów turystycznych o wartości ponad 122 mln zł - podał w niedzielę ZUS. Wciąż przybywa też miejsc, w których bon można zrealizować. Liczba zarejestrowanych podmiotów turystycznych przekroczyła już 8100.
Agnieszka Matłacz
02.08.2020
Domowe finanse
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN zakończyła w niedzielę rozpoznawanie wszystkich protestów wyborczych, które wpłynęły po wyborach prezydenckich. Łącznie było ich ok. 5800. Wśród rozpoznanych w sobotę był m.in. protest złożony przez polityków KO reprezentujących komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Sąd Najwyższy pozostawił ten protest bez dalszego biegu.
Agnieszka Matłacz
02.08.2020
Wybory
Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego pozostawiła bez dalszego biegu protest komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego, bo był on "przeciwko treści obowiązującego prawa i jego oceną, a nie dotyczył przebiegu głosowania, ustalenia jego wyników lub wyników wyborów pod kątem zgodności z obowiązującym prawem wyborczym lub prawem karnym".
Krzysztof Sobczak
02.08.2020
Wybory
Fundusz inwestycyjny próbując egzekwować zadłużenie nie mógł wstąpić w prawa banku i nastąpiło przedawnienie roszczenia – uznał Prokurator Generalny, kierując skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej niespłaconej pożyczki i ustalenia terminu przedawnienia tego roszczenia.
Krzysztof Sobczak
02.08.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Przepisy procesowe przewidują, że jeżeli sprawa o rozwód jest w toku, to nie może być wszczęte odrębne postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron. Niedopuszczalne jest zatem wyłączenie ze sprawy o rozwód żądania dotyczącego rozstrzygnięcia o istotnych sprawach małoletnich dzieci - orzekł Sąd Okręgowy w Kielcach.
Aleksandra Partyk
02.08.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
W lipcu złożono blisko 1,4 mln wniosków o przyznanie jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od sierpnia można składać wnioski również w formie tradycyjnej, papierowej. Program „Dobry Start” to 300 zł wsparcia dla 4,5 mln uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Agnieszka Matłacz
01.08.2020
Domowe finanse Szkoła i uczeń
Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon w wysokości 500 zł (a 1000 zł dla dzieci niepełnosprawnych) jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Na specjalnej platformie zarejestrowało się już ponad 7600 przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego, w których można go zrealizować. Pierwszego dnia beneficjenci wykonali 695 płatności bonami na łączną kwotę ponad 645 tys. zł.
Agnieszka Matłacz
01.08.2020
Domowe finanse
Polskie prawo wodne nie definiuje ogrodu deszczowego, a tymczasem tworzenie na posesjach takich instalacji staje się coraz popularniejsze. Jak wyjaśnia ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, decyzja o tym, czy taki obiekt małej retencji wymaga pozwolenia wodno-prawnego zależy od właściwego organu Wód Polskich.
Robert Horbaczewski
01.08.2020
Środowisko Administracja publiczna
Błędne jest stanowisko sądów polskich, że zasada prymatu Konstytucji RP nad umowami międzynarodowymi uniemożliwia zastosowanie Konwencji Praw Człowieka w zakresie równości małżeństw heteroseksualnych i jednopłciowych - uważa adwokat Anna Mazurczak. - Takie rozumienie roli Konwencji czyniłoby ją iluzorycznym i nieskutecznym środkiem ochrony przed naruszeniami praw człowieka - dodaje.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.08.2020
Prawo rodzinne
Dopłata do części kosztów udziału dzieci i młodzieży w koloniach połączonych z programem edukacyjnym, zorganizowanych przez organizację pożytku publicznego, podlega zwolnieniu z opodatkowania do kwoty dwóch tysięcy złotych. Organizator wypoczynku musi jednak spełnić kilka warunków. Wyjaśnia je najnowsza interpretacja podatkowa.
Wiesława Moczydłowska
01.08.2020
Domowe finanse PIT
1 sierpnia - jak co roku - wiele osób będzie chciało uczcić pamięć powstańców warszawskich. Tegoroczne obchody są wyjątkowe, bo z koronawirusem w tle. I o ile - jak mówią prawnicy - eksponowanie Znaku Polski Walczącej lub barw narodowych na maseczkach nie powinno grozić grzywną, o tyle brak maseczki lub niezachowanie dystansu społecznego może skończyć się interwencją służb i dotkliwym mandatem.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
01.08.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Dwa postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że w uchwałach rad gminy i powiatu o "strefach wolnych od ideologii LGBT" nie chodzi o sprawy z zakresu administracji publicznej, są błędną wykładnią przepisów - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i występuje o zbadanie sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Krzysztof Sobczak
31.07.2020
Samorząd terytorialny Prawo unijne
Rekordową liczbę spraw na jednym posiedzeniu rozpoznało trzech sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego - było ich ponad cztery tysiące. Wszystkie protesty dotyczyły faworyzowania jednego kandydata przez telewizję publiczną. - Fakt, że wyborcy decydują się na korzystanie z danego źródła informacji, nie może być uważany za równoznaczny z manipulacją - orzekli sędziowie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.07.2020
Wybory

W Warszawie kara za brak opłaty za parkowanie pięciokrotnie wyższa

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Kara za brak opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zostanie w Warszawie podniesiona z 50 do 250 zł. Taką uchwałę przyjęli w czwartek wieczorem radni Rady Warszawy. Argumentem za podjęciem takiej decyzji było m.in. to, że wysokość kary nie była podnoszona od 2003 roku.
Krzysztof Sobczak
31.07.2020
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Adwokatura zdecydowała, że jeśli przepisy i wprowadzane obostrzenia na to pozwolą, zgromadzenia poszczególnych izb adwokackich i Krajowy Zjazd Adwokatury odbędą się w dotychczasowej formule, ale z zachowaniem m.in. dystansu społecznego. Zaplanowane są na wrzesień, październik, a Zjazd w listopadzie. Niezależnie od tego izby mają przygotować się również na wariant online lub hybrydowy
Patrycja Rojek-Socha
31.07.2020
Wymiar sprawiedliwości
Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych doprowadziły w 2019 do zawarcia jedynie 25 ugód między pacjentami a szpitalami. Rzecznik Praw Pacjenta proponuje je rozwiązać. Chce wraz ze swoim biurem przyznawać odszkodowania w szybkim trybie i bez szukania winnych. Lekarze i prawnicy widzą w tym sens, ale nie wierzą, by Rzecznik sobie z tym poradził.
Katarzyna Nowosielska
31.07.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Współdzieloną mobilność warto by było określić jako tę, z której można skorzystać, nie posiadając pojazdu. Przepisy powinny powstać głównie po to, żeby samorządy mogły wdrażać mechanizmy promujące tę formę mobilności. Dzisiaj muszą sobie radzić same, bo te kwestie nie są zdefiniowane – mówi Adam Jędrzejewski, prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.07.2020
Samorząd terytorialny
Kwarantanna to dla wielu osób "areszt domowy", wiąże się bowiem z daleko idącymi ograniczeniami praw jednostki. Czasem nawet oznacza utratę pracy czy intratnego zlecenia. Jeśli nastąpiło to z winy organów, osoba objęta taką przymusową izolacją może domagać się odszkodowania i to niekoniecznie wskazując konkretnego winowajcę. Batalia potrwa jednak znacznie dłużej, niż jej pobyt w domu.
Patrycja Rojek-Socha
31.07.2020
Prawo cywilne Koronawirus a prawo
Ministerstwo Cyfryzacji skierowało właśnie do konsultacji publicznych projekt nowego prawa komunikacji elektronicznej. Przewiduje on kilka zmian, które mogą się nie spodobać firmom oferującym i wykorzystującym takie usługi. Trudniej będzie przesyłać oferty handlowe, a klienci będą mogli łatwiej rozwiązać umowę.
Jolanta Ojczyk
31.07.2020
Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpoczęła masowe rozpoznawanie protestów wyborczych: cztery tysiące na jednym posiedzeniu. Jeśli w czwartek sędziowie uporają się z tymi protestami, to pozostanie jeszcze ponad 800 pism do rozpatrzenia, do 3 sierpnia, gdy ma zapaść uchwała pełnej Izby o ważności wyborów prezydenckich.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.07.2020
Wybory
Polska po raz kolejny, obok innych krajów, została wymieniona w dorocznym raporcie Departamentu Stanu jako państwo, które "nie uchwaliło jeszcze kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia krajowego lub odszkodowań za konfiskaty związane z Holokaustem”. - To odbiega w niektórych punktach od naszej oceny tego problemu - oceniło polskie MSZ.
Krzysztof Sobczak
30.07.2020
Prawo cywilne
Traktaty zapewniają, że każdy człowiek w Europie może być tym, kim jest, żyć tam, gdzie chce, kochać kogo chce - stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen, nawiązując do decyzji o odrzuceniu wniosków o unijne dotacje z polskich miast, który ogłosiły się "strefami wolnymi od LGBT".
Krzysztof Sobczak
30.07.2020
Samorząd terytorialny Prawo unijne
Poszkodowani przez praktyki ograniczające konkurencję mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych przed sądami - twierdzi prezes UOKiK Tomasz Chróstny. I dodaje, że nie ma przy tym znaczenia, że decyzję w sprawie naruszenia prawa wydała Komisja Europejska, a siedziba firmy łamiącej przepisy znajduje się na terenie innego państwa UE.
Krzysztof Sobczak
30.07.2020
Rynek i konsument Prawo unijne
Zdecydowałem o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z konstytucją - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Wniosek o podjęcie przez rząd inicjatywy zmierzającej do wypowiedzenia konwencji skierował w poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Krzysztof Sobczak
30.07.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w swoim stanowisku wskazało, że z niepokojem przyjmuje takie informacje i sprzeciwia się planom wypowiedzenie konwencji. Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że konwencja wzmacnia obecnie istniejące mechanizmy ochrony przed przemocą ze względu na płeć, w tym przemocą domową,
Patrycja Rojek-Socha
30.07.2020
Wymiar sprawiedliwości

MF wyjaśnia, co można przywieźć z wakacji

Ordynacja Domowe finanse Akcyza
Ministerstwo Finansów opublikowało specjalny przewodnik. Wyjaśnia w nim, jakie pamiątki z wakacyjnej podróży można przywieźć do Polski, by nie płacić cła, ani akcyzy. Chodzi także o przewożenie przez granicę żywności, wyrobów tytoniowych i alkoholu.
Krzysztof Koślicki
30.07.2020
Ordynacja Domowe finanse Akcyza
Informacje o stanie zdrowia są danymi wrażliwymi i obowiązek dokumentowania braku maseczki naruszałby konstytucję. Tak Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało Rzecznikowi Praw Obywatelskich na pytanie, dlaczego nie wprowadziło uprawnień do weryfikowania, czy dana osoba może nie zakrywać nosa i ust.
Agnieszka Matłacz Jolanta Ojczyk
30.07.2020
Koronawirus a prawo

Epidemia groźna dla pacjentów z zawałami

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Karetki wiozą pacjentów z podejrzeniem koronowirusa do szpitala zakaźnego, podczas gdy na miejscu okazuje się, że chory ma zawał, a nie COVID-19 i trzeba go odesłać do innej placówki. Problem jest organizacyjny, bo szpitale zakaźne zamknęły się, ale też prawny, bo niejednoznaczne są zasady określania stanu transportowanego pacjenta.
Katarzyna Nowosielska
30.07.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne