Prawo.pl
Wgląd do akt postępowania przygotowawczego jest ograniczony. Jednak powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej można żądać odpisu postanowienia o umorzeniu dochodzenia, a prokuratura ma obowiązek taki dokument wydać - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Marek Sondej
18.06.2020
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Karę w wysokości 614 tys. zł ma zapłacić Spółka Topmed Plus za to, że wprowadzała konsumentów w błąd sugerując, że kupują na pokazach zestawy produktów - garnki, materace, maty masujące - z dużym rabatem. Prezes UOKiK nakazał też natychmiast zaniechać tej nieuczciwej praktyki.
Krzysztof Sobczak
17.06.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Skazanie karne palestyńskich aktywistów we Francji za prowadzenie kampanii nakłaniającej do bojkotu produktów pochodzących z Izraela stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii z art. 10 Konwencji - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem Trybunału wypowiedzi i działania podlegają ochronie jeśli nie zamieniają się w mowę nienawiści i nie nawołują do stosowania przemocy.
Katarzyna Warecka
17.06.2020
Prawo karne Prawo cywilne
Publikacja zdjęć wnuków czy córki w mediach społecznościowych to nie jest czynność o czysto osobistym lub domowym charakterze, która wyklucza stosowanie RODO. Tak uznał holenderski sąd i nakazał babci usunięcie zdjęcia wnuka z jej profilu na Facebooku. Jeśli tego nie zrobi, może zapłacić karę nawet 1000 euro.
Jolanta Ojczyk
17.06.2020
RODO
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uwzględniła skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie nabycia spadku. SN uchylił prawomocne postanowienie z 1997 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, aby urzeczywistnić zasadę państwa prawnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.06.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Kobiety i mężczyźni urodzeni w 1953 roku będą mieć prawo do emerytury powszechnej bez zastosowania niekonstytucyjnego mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. O świadczenie będą mogli wnioskować ubezpieczeni, którzy występowali o emeryturę wcześniej, a także występujący o nią po raz pierwszy.
Krzysztof Koślicki
16.06.2020
Domowe finanse Emerytury i renty
Skazanie karne osoby za rozpowszechnianie homofobicznych treści w internecie nie stanowi naruszenia prawa do wolności wyrażania opinii - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem Trybunału stwierdzenie "dewiant" o homoseksualiście to wyraz pogardy i obraza.
Katarzyna Warecka
16.06.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Liczba zarejestrowanych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w marcu 2020 roku wyniosła ponad 3,3 miliony. Było to o 36 procent więcej niż w lutym. Ponad 323 tysięcy zwolnień miało datę wystawienia 16 marca - dzień, w którym z powodu epidemii koronawirusa zamknięto wszystkie szkoły w Polsce.
Krzysztof Koślicki
16.06.2020
Pacjent Prawo pracy Opieka zdrowotna
Ataki na osoby LGBTI, które w ostatnich dniach znacząco się nasiliły, nie są nowym zjawiskiem, są jednak bolesną codziennością, z którą mierzą się osoby nieheteronormatywne w Polsce - stwierdza Amnesty International, która od wielu lat dokumentuje naruszenia praw człowieka wobec osób LGBTI.
Krzysztof Sobczak
16.06.2020
Prawo karne

PiS chce poprawić ustawę o komisji reprywatyzacyjnej  

Finanse samorządów Administracja publiczna
Uporządkowanie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów, co ma pozwolić na sprawniejsze działanie komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa - to cel proponowanej przez posłów PiS nowelizacji ustawy
Krzysztof Sobczak
16.06.2020
Finanse samorządów Administracja publiczna
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzje ówczesnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wyrok sądu I instancji. Dlatego, że nie zbadano, czy dopuszczalne było przenoszenie danych osobowych klienta banku w celu utworzenia konta firmowego. A także - czy takie działanie nie pozwoliło osobom nieuprawnionym na identyfikowanie klienta.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.06.2020
Spółki RODO
Wszyscy uczestnicy pozwu grupowego przeciwko mBankowi, którzy spłacili już wypłacony przez bank kredyt wyrażony w złotówkach, nie muszą spłacać rat. Tak wynika z postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń Sądu Apelacyjnego w Łodzi, pierwszego w postępowaniu grupowym. Według banku nie było podstaw do udzielenia takiego zabezpieczenia.
Jolanta Ojczyk
16.06.2020
Kredyty frankowe
W nadchodzących wyborach prezydenckich 28 czerwca będzie można głosować w lokalach wyborczych albo korespondencyjnie. Każdy może wybrać tę drugą formę, ale musi w tym celu dokonać zgłoszenia, również przez internet. To już ostania chwila, bo termin mija 16 czerwca.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.06.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Zgodnie z unijnym prawem i polską konstytucją każdy człowiek jest równy bez względu na rasę, religię lub orientację seksualną - powiedziała w poniedziałek wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova, nawiązując do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy i jego współpracowników ze sztabu wyborczego na temat społeczności LGBT.
Krzysztof Sobczak
15.06.2020
RODO Prawo unijne
Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uwzględniła tylko jedną skargę komitetu wyborczego. Nakazała Państwowej Komisji Wyborczej wpisać na listę kandydatów na prezydenta RP Waldemara Witkowskiego w wyborach ogłoszonych na 28 czerwca br., gdyż kandydat wykazał się łącznie poparciem ponad 100 tysięcy obywateli.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.06.2020
Administracja publiczna Wybory

Proceduralne spory blokują budżety obywatelskie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Unieważniane przez wojewodów uchwały w sprawie budżetów obywatelskich skutkują wstrzymaniem uruchomionych już procedur, co utrudnia działania miastom i nie budzi zaufania mieszkańców. Ryzyko mogłoby być mniejsze, gdyby uchwały były wieloletnie, zamiast każdego roku. Restrykcyjne prawo, rozbieżność racji samorządów, organów nadzoru i sądów są zniechęcające.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.06.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
W dwa lata od prawomocnego wyroku, Sąd Najwyższy rozpozna kasacje w sprawie trzech Czeczenów skazanych za wspieranie terroryzmu. W 2018 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał wobec nich kary dwóch lat i jednego miesiąca więzienia.
Jolanta Ojczyk
14.06.2020
Wymiar sprawiedliwości

Wesela w czasie epidemii czasem z dodatkowymi opłatami

Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
W związku z kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, od 6 czerwca powróciła możliwość organizacji wesel. To informacja na którą czekały zarówno przyszłe pary nowożeńców, jak i przedsiębiorcy świadczący usługi w branży weselnej - piszą Jowita Jankowska i radca prawny Ewa Błaszczyk z kancelarii Filipiak Babicz Legal.
Ewa Błaszczyk Jowita Jankowska
14.06.2020
Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Na dotacje do instalacji fotowoltaicznej z programu "Mój prąd" mogą liczyć właściciele domów rekreacyjnych, w których nie są zameldowani. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie analizuje stanu prawnego nieruchomości, na których zamontowana będzie instalacja.
Jolanta Ojczyk
13.06.2020
Środowisko

NIK: Nie radzimy sobie z barszczami kaukaskimi

Środowisko Administracja publiczna
Brak całościowej diagnozy zagrożenia barszczami kaukaskimi niezdefiniowanie niezbędnych działań związanych z ich zwalczaniem, brak spójnego i całościowego systemu nadzoru oraz finansowania ich niszczenia jak również brak kompleksowych działań zwalczających to główne przyczyny rozprzestrzeniania się tych niezwykle groźnych dla życia i zdrowia roślin
Krzysztof Sobczak
13.06.2020
Środowisko Administracja publiczna
Zarówno przepisy prawa krajowego jak i międzynarodowego nakazują władzom publicznym uwzględnianie dobra dziecka w ich działaniach. Tymczasem obowiązujące przepisy prawa krajowego w sposób bardzo ogólny nakazują badanie dobra dziecka w takich sytuacjach - ocenia Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
Krzysztof Sobczak
13.06.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Okres izolacji związany z pandemią to także liczne spory małżeńskie, które prowadzą czasem do wniosków o rozwód cywilny. Wzrosło też zainteresowanie unieważnieniem małżeństwa kościelnego. Jednak w tym przypadku podstaw szuka się nie w rozkładzie pożycia, lecz w zachowaniach przed ślubem. Za kłamstwo w zeznaniach grozi grzech śmiertelny, według prawa kanonicznego, a w wypadkach szczególnych sąd kościelny może orzec zakaz ponownego małżeństwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.06.2020
Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne
Posiadacz samoistny nieruchomości może wykazać przed sądem, że nabył własność cudzej nieruchomości, jeśli przedstawi sądowi przekonujące dowody. Mogą być nimi dokumenty, rachunki za media. W sprawie o zasiedzenie znaczenie mają też zeznania świadków a nawet zdjęcia rodzinne - wskazują eksperci.
Aleksandra Partyk
13.06.2020
Prawo cywilne Budownictwo
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony w wyroku łącznym, gdy środki te zostały odrębnie wykonane przed ich prawomocnym połączeniem, należy uznać za zaliczone na poczet orzeczonego łącznego środka karnego - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i podkreślił, że w wyroku łącznym należy wymienić okresy zaliczone na poczet kary.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.06.2020
Prawo karne
Mimo upływu 9 lat, Polska nie wprowadziła do swojego systemu prawnego wszystkich przepisów Konwencji Stambulskiej. Nadal ochroną przed przemocą nie są objęci byli małżonkowie i partnerzy, nie ma wyodrębnionej przemocy ekonomicznej, a przestępstwo zgwałcenia nie jest zależne od braku zgody - mówi adwokat Monika Sokołowska.
Patrycja Rojek-Socha
13.06.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Darowizna pieniędzy w gotówce bez prawa do zwolnienia z podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Darowizna gotówki, nawet od razu wpłaconej na konto bankowe, nie daje prawa do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Taki wniosek płynie z niedawnego wyroku WSA w Gliwicach. Tak uważa również skarbówka. Problem jednak w tym, że NSA pozwala na niepłacenie podatku w takiej sytuacji. Pieniądze muszą tylko szybko trafić do banku.
Krzysztof Koślicki
13.06.2020
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Od piątku 12 czerwca od godz. 9 zniesione zostały ograniczenia na przejściach z Litwą, a o północy z 12 na 13 czerwca zniesione zostaną ograniczenia w podróżowaniu na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. Podróżni zyskają na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie będą musieli odbywać kwarantanny.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
12.06.2020
Prawo unijne
Specustawa dotycząca szczególnych zasad organizacji najbliższych wyborów prezydenckich weszła w życie w dniu ogłoszenia. To niedopuszczalne rozwiązanie. Brak vacatio legis (okresu „spoczywania ustawy”) godzi w konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego - wskazuje dr hab. Maciej Borski.
Aleksandra Partyk
11.06.2020
RODO Wybory
Zawarty w pochodzącej z 2017 r. nowelizacji przepisów odnoszących się do spółdzielni mieszkaniowych art. 4, pozbawiający członkostwa w tych spółdzielniach określone kategorie osób, jest niezgodny z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny.
Grażyna J. Leśniak
10.06.2020

Udział w procesji w maseczce lub przy zachowaniu dystansu

Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo
Osoby biorące udział w procesji z okazji święta Bożego Ciała muszą zasłaniać nos i usta lub utrzymywać odległość dwóch metrów. Uczestnicy nie są zwolnieni z obowiązków przestrzegania rozporządzenia wprowadzające zasady zachowania podczas epidemii. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą wysokie kary.
Monika Sewastianowicz
10.06.2020
Finansowanie zdrowia Koronawirus a prawo