W ten sposób zainaugurowano realizację nowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego pełna nazwa to „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą”.

Po dziesięciu latach rząd chce wdrożyć konwencję

Celem projektu jest opracowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. To z kolei ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. - Umowa jest początkiem bardzo ważnego etapu. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych już w 2012 roku. Teraz po prawie 10 latach przystępujemy do praktycznego wdrożenia tejże konwencji poprzez stworzenie projektu ustawy – mówił w piątek wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

Czytaj w LEX:  Standardy ochrony osób starszych i niepełnosprawnych w orzecznictwie międzynarodowym >

Jak podkreślił ustawa ma zmienić nie tylko sytuację osób z niepełnosprawnościami w Polsce, ale cały system postrzegania tej grupy obywateli, jak i miejsca tych obywateli w kraju. - Mam tę niepowtarzalną możliwość przełączania się z bycia wiceministrem na bycie osobą z niepełnosprawnością i z tej perspektywy mogę powiedzieć, że jest to ogromna nadzieja i szansa, którą mamy przed sobą, żeby stworzyć zapisy ustawowe porównywalne do tych najlepszych. Tych, które zdecydowanie kładą nacisk na prawa obywatelskie, prawa człowieka, a wszystko, co następuje potem, jest konsekwencją tego właśnie podejścia. Jest dla mnie rzeczą szalenie ważną, że w tym projekcie udało nam się zgromadzić bardzo mocnych przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami, czyli organizacje o dużym zasięgu, o rozpoznawalnej marce i dużej renomie. A z drugiej strony mamy zupełnie niesłychany zespół badawczo-analityczny złożony z naukowców najlepszych polskich uczelni  – wskazał wiceminister Wdówik.

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia specjalnego miejsca parkingowego dla pracownika niepełnosprawnego? >

 


Projekt będzie realizowany w Partnerstwie z:

  • Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami,
  • Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego (z siedzibą w Krakowie),
  • Uniwersytetem Warszawskim,
  • Szkołą Główną Handlową w Warszawie,
  • Fundacją Naukową Instytut Badań Strukturalnych.

Liderem projektu jest Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w MRiPS.

Projekt przewiduje analizę faktycznej sytuacji osób z niepełnosprawnościami – przegląd i analizę wszystkich rozwiązań prawnych z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, a także szerokie konsultacje społeczne z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych. To m.in. osoby z niepełnosprawnościami i ich otoczenie, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Projekt będzie realizowany od września 2021 do października 2023 r.

Czytaj: MRiPS: Do 2030 r. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych ma wzrosnąć do 40 proc.>>
 

Ustawa ma zapewnić mechanizmy wsparcia zgodne z Konwencją

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r. Polska ratyfikowała ją we wrześniu 2012 r. Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami będzie zawierała regulacje związane z niepełnosprawnością, nie znajdujące się w innych aktach prawnych. Celem nowej ustawy będzie zapewnienie mechanizmów wsparcia zgodnych z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych i „operacjonalizacja” jej postanowień, wraz z odniesieniem do definicji zawartych w Konwencji.

Czytaj: Choć osoba głucha jest zdolna do pracy, w Polsce łatwo jej nie znajdzie>>