Senat odrzucił w czwartek 9 września nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Głosowało 93 senatorów, za było 53, przeciwko 37, od głosu wstrzymało się 3 senatorów. Nowelizacja powinna trafi teraz ponownie pod obrady Sejmu, gdzie weto Senatu może być odrzucone bezwględną większością głosów.

Uchwalona przez Sejm ustawa, uznawana za atak na TVN, spotkała się z głośną krytyką w kraju, a zaniepokojenie przyjętą regulacją wyraziły władze USA i Komisja Europejska.

Senatorowie uwzględnili w swojej decyji m.in. stanowisko Biura Legislacyjnego Senatu, które w konkluzji swojej opinii stwierdza, że nowelizowana ustawa nie powinna stać się częścią systemu prawnego, ponieważ narusza szereg przepisów Konstytucji RP, postanowienia traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki sporządzonego w Waszyngtonie 21 marca 1990 r., a także traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej".

Wiecej: Lex TVN odrzucona przez Senat>>

Wicemarszałek Terlecki nie powiedział kiedy Sejm może się zająć tą ustawą. Stwierdził jedynie, że ustawa "wraca w kształcie, który niekoniecznie nam odpowiada, bo wraca z Senatu". Sejmowej większości dodatkowo sytuację komplikuje zapowiedź prezydenta Andrzeja Dudy o zamiarze zawetowania tej ustawy. 

Czytaj: ​Prezydent zapowiada weto do "lex TVN">>

 

Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz, Monika Nowikowska, Krzysztof Wąsowski

Sprawdź  
POLECAMY