Jak mówił w Radiu Zet Szrot, prezydent publicznie mówił o obiekcjach. - Mówił o kwestiach dotyczących wolności gospodarczej, wolności słowa, o kwestiach dotyczących relacji z naszymi partnerami zagranicznymi – przypomniał Szrot. - Prezydent mówił o tym wprost – a ja w jego imieniu komunikowałem to stronie rządowej, politycznej, inicjatorom tego projektu – że w tym kształcie jest gotów zawetować tę ustawę – przypomniał.

Szef gabunetu prezydenta zastrzegł, że rozważnych jest kilka wariantów. - Jeśli znajdzie się w Sejmie większość do odrzucenia wniosku o odrzucenie, które wyjdzie z Senatu, to poprawek w tej sytuacji nie będzie, kształt ustawy jest taki, jaki przyjął Sejm po poprawkach. Prezydent zapowiedział zawetowanie uchwalonej ustawy w tym kształcie, który został przyjęty - podkreślił.

Ustawa, żeby nie przedłużyć koncesji

Sejm 11 sierpnia uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji zwaną Lex TVN. Przegłosowano poprawkę przedłużającą istniejące koncesje na okres siedmiu miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania koncesji. Na ten sam okres zawieszono trwające postępowania w sprawie udzielenia koncesji. Zaniepokojenie przyjętą regulacją wyraziły władze USA i Komisja Europejska.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma zmienić zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Według ustawy koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.

Więcej: Lex TVN uchwalona, ale koncesja może wygasnąć trochę później>>

Obecnie ustawą zajmuej się Senat.