Nowe dowody osobiste, z odciskami palców i podpisem posiadacza, początkowo miały być wydawane od 2 sierpnia. Rząd zrezygnował jednak z zakupu skanerów linii papilarnych, bo zdaniem ABW nie spełniały wymogów bezpieczeństwa. Wszczęto więc  procedurę wyłonienia nowego dostawcy sprzętu.

Aby przesunąć termin, od kiedy wydawane będą nowe dowody, w lipcu uchwalono pilną nowelizację przepisów. Na jej podstawie minister ds. informatyzacji w porozumieniu z ministrem ds. wewnętrznych wyda komunikat, w którym wskazany zostanie dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Komunikat zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw co najmniej dwa tygodnie przed tym dniem. Termin ten nie jest jeszcze znany.

Czytaj: Sejm przesuwa datę wejścia w życie dowodów osobistych z odciskiem palca>>
 

Czytniki najpierw przetestują gminy

Minister Janusz Cieszyński poinformował też, że pierwsze czytniki już trafiły do kilkuset urzędów gmin w Polsce. Sukcesywnie będą dostarczane do kolejnych. - Zależy nam na tym, aby - ze względu na to, że to jest inny model, oczywiście - wszystko było na spokojnie przetestowane, żeby też samorządowcy mieli pewność, że ten sprzęt funkcjonuje dokładnie tak, jak powinien funkcjonować, i żeby nie było żadnych problemów z obsługą dla obywateli - powiedział Cieszyński.

Po zmianach, do e-dowodów (dowodów z warstwą elektroniczną) wprowadzona zostanie druga cecha biometryczna, tj. dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Pierwsza cecha, którą zawierają e-dowody wydawane od marca 2019 roku, to wizerunek twarzy. Do warstwy graficznej dowodów powróci zaś podpis posiadacza. Pojawi się też oznaczenie państwa członkowskiego na tle flagi Unii Europejskiej. Zarówno odciski palców, jak i podpis znajdą się w dowodach osób powyżej 12. roku życia wyłączywszy osoby, w przypadku których pobranie odcisków lub złożenie podpisu jest niemożliwe.

 

Wniosków nie można składać już online

Wprowadzenie do dowodów odcisków palców powoduje, że od 27 lipca nie można wnioskować o taki dokument online. Usługa ta będzie dostępna w przypadku dzieci poniżej 12. roku życia, ale właśnie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Osoby, które faktycznie nie mogą udać się do urzędu gminy, będą mogły skorzystać z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników, umożliwiającej pobranie odcisków palców poza urzędem. Takie stacje znajdą się w każdym powiecie.

Nowe dowody, tak jak te wydawane od 2019 roku, co do zasady ważne będą 5 lub 10 lat. Pięcioletni okres ważności będą miały dowody dzieci poniżej 12. roku życia. Z kolei dowody osobiste osób, od których pobranie odcisków palców będzie chwilowo niemożliwe, będą ważne przez 12 miesięcy.

Wyjątkiem, związanym również z pilną nowelizacją przepisów, jest termin ważności dowodów osób powyżej 12. roku życia wydawanych od 2 sierpnia do dnia wdrożenia nowych dowodów. Te dokumenty będą ważne nie dłużej niż do 3 sierpnia 2031 roku.

Zmiany w dowodach osobistych nie powodują konieczności wymiany tych już posiadanych - będą ważne przez okres, na jaki zostały wydane.