Osoby pracujące z dziećmi - lekarze, nauczyciele, pedagodzy muszą wiedzieć czym jest i jak reagować...
Patrycja Rojek-Socha
18.09.2018
Nie może być tak, że to sędzia bardziej dba o prawa i interesy oskarżonego niż on sam - stwierdza w...
Krzysztof Sobczak
18.09.2018
Prawo karne
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 6 września stwierdził, iż odmowa wznowienia...
Katarzyna Warecka
18.09.2018
Rozważane jest wprowadzenie nowego środka wychowawczego dla nieletnich, którzy popełnili czyny...
Patrycja Rojek-Socha
18.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
Według kodeksu karnego im surowsza kara, tym dłuższy termin przedawnienia. Powstaje jednak problem,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.09.2018
Prawo karne
Rezygnacja z odczytywania wszystkich dokumentów na rozprawie oraz możliwość jej prowadzenia nawet w...
Krzysztof Sobczak
18.09.2018
Prawo karne

Kompromitujące opinie biegłych lekarzy

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Biegli lekarze piszą na potrzeby procesów sądowych opinie nie na temat i zamiast odnieść się do...
Katarzyna Nowosielska
18.09.2018
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Gmina nie może kazać odbiorcom, aby zapłacili za budowę sieci. Jednakże część kosztów może zostać...
Dorian Lesner
18.09.2018
Finanse samorządów Prawo gospodarcze
Dzisiaj, tj. 18 września rząd zajmie się kilkoma projektami ustaw, w tym nowelizacją Prawa o ruchu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.09.2018
Prawo gospodarcze
Za każde przekręcenie licznika będzie grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. I to nie...
Agnieszka Matłacz
17.09.2018
Prawo karne
Sędziowie rodzinni spotkali się już po raz 20., by dyskutować o problemach orzeczniczych, swoich...
Patrycja Rojek-Socha
17.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
Szybsza diagnostyka sytuacji w rodzinie dawałaby szanse na szybsze zakończenie spraw - mówią...
Patrycja Rojek-Socha
17.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
Rusza nabór w Programie Czyste Powietrze. Od 19 września obywatele będą mogli składać wnioski do...
17.09.2018
Mimo, że z przepisów nie wynika, by banki nie mogły skanować dowodów osobistych, to jednak nie tak...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.09.2018
RODO
Projektowana dyrektywa o prawie autorskim nie wprowadzi cenzury internetu, może za to pozytywnie...
Krzysztof Sobczak
17.09.2018
Nowe technologie
Gospodarka środkami publicznymi jest jawna, ale wyjątek od tej zasady stanowi ochrona prywatności...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.09.2018
Finanse publiczne
Małoletnie dzieci sprawców przestępstw seksualnych, często są ich ofiarami. Umieszczenie nazwiska...
Patrycja Rojek-Socha
17.09.2018
Prawo karne
Ustawowa wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta gwarantująca otrzymanie...
Krzysztof Sobczak
17.09.2018
Domowe finanse
Obcokrajowiec, który zamierza pozostać w Polsce przez czas dłuższy niż sześć miesięcy ma obowiązek...
Robert Horbaczewski
16.09.2018
Administracja publiczna
Rodzice uszkodzonego genetycznie noworodka zrzekli się praw i oddali go do domu dziecka. Teraz...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.09.2018
Prawo rodzinne

Czy pieniądze dla żony to opodatkowana darowizna?

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Małżeństwo ma rozdzielność majątkową. Żona uzyskuje dochody z najmu odziedziczonego garażu. Mąż co...
Tomasz Krywan
15.09.2018
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Ustawa o ochronie zwierząt, a także orzecznictwo i piśmiennictwo przesądzają, że przestępstwo...
Karolina Kuszlewicz
15.09.2018
Prawo karne
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 13 września zbadał brytyjskie regulacje w przedmiocie...
Katarzyna Warecka
15.09.2018
Prawo karne
Sposób korzystania z lokali użytkowych może wpływać na wysokość czynszu - przypomniał Sąd...
Marek Sondej
15.09.2018
Budownictwo
Helsińska Fundacja Praw Człowieka prosi Komisję Europejską o ocenę, czy Polska nie narusza prawa...
Krzysztof Sobczak
14.09.2018
Administracja publiczna
Obowiązujące w Polsce przepisy o elektromobilności z jednej strony zakazują wjazdu do objętych nimi...
Krzysztof Sobczak
14.09.2018
Środowisko
Koszt ekspertyzy zleconej przez poszkodowanego może wchodzić w skład pełnego odszkodowania, wymaga...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.09.2018
Prawo cywilne
Nie można uzależnić wysokości stypendium wyłącznie od kryterium dochodowego w rodzinie ucznia....
Dorian Lesner
14.09.2018
Finanse samorządów
Prokurator Generalny dopatrzył się rażącego naruszenie przepisów prawa procesowego w sprawie...
Patrycja Rojek-Socha
14.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych dla wielu pacjentów był nadzieją na indywidualną...
Adam Krenke Zuzanna Chromiec
14.09.2018
Finansowanie zdrowia
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski