Okres renty inwalidzkiej nie jest równoważny z rentą chorobową i dlatego nie powinien zostać...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.08.2018
Emerytury i renty
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że jesienią do Sejmu powinien trafić...
Krzysztof Sobczak
29.08.2018
Prawo cywilne
Liczba przestępstw znacząco spadła - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem to...
Krzysztof Sobczak
29.08.2018
Policja
Polski rząd wciąż nie jest zainteresowany bezpośrednim udziałem w pracach grupy roboczej ONZ dla...
Krzysztof Sobczak
29.08.2018
Pomoc społeczna
Szef Kancelarii Sejmu jest obowiązany do udostępnienia posłom nazwisk sędziów, którzy poparli...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.08.2018
Prawnicy
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 28 sierpnia uznał, iż skazanie karne za nawoływanie...
Katarzyna Warecka
29.08.2018
Prawo karne
Były wiceprezes TK wyjaśnia, co może zrobić obywatel, którego sprawę powierzono „dublerowi” w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
Nieudzielenie informacji publicznej o kosztach wycinki drzew i krzewów wynikało z braku aktywności...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.08.2018
Środowisko
Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego, wynikających z...
Krzysztof Sobczak
28.08.2018
Opieka zdrowotna
Uregulowanie sytuacji ewentualnych europejskich ugrupowań i fundacji, które chciałyby ulokować...
Krzysztof Sobczak
28.08.2018
Pracownicze plany kapitałowe jesienią trafią do sejmu. We wtorek projekt przyjął rząd. To...
Agnieszka Matłacz
28.08.2018
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Wszystko wskazuje na to, że już 1 lipca 2019 roku największe firmy będą musiały utworzyć...
Agnieszka Matłacz
27.08.2018
Emerytury i renty Prawo pracy
Wojewoda narusza prawo, gdy kwestionuje ważność uchwały wspólnoty mieszkaniowej, przypomniał...
Marek Sondej
27.08.2018
Budownictwo
Powódka pozwała Starostę Powiatu o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego. Wskazała, że wcześniej...
Aleksandra Partyk
27.08.2018
Sędziowie nie są odpowiednio przygotowani by zastępować mediatorów, psychologów czy terapeutów i...
Patrycja Rojek-Socha
26.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
W związku z uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, iż prof. Mariusz...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.08.2018
Wymiar sprawiedliwości

RODO nie zakazuje sprawdzania obecności

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO
RODO nie zabrania sprawdzania listy obecności ani wyczytywania nazwisk na szkolnych...
Monika Sewastianowicz
25.08.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO
W czasie choroby jednoosobowo zarządzający spółką z o.o. prezes zarządu ma obowiązek powstrzymania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.08.2018
Prawo pracy
Nielegalnie wzniesiony mur musi zostać rozebrany zgodnie z decyzją rozbiórkową. Przeszkodą nie mogą...
Marek Sondej
25.08.2018
Budownictwo
Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, których roczne przychody za 2018 rok nie przekroczą 63.000...
Agnieszka Matłacz
24.08.2018
Emerytury i renty Prawo pracy
Propozycja wprowadzenia zawieszenia postępowania rozwodowego więcej niż raz ma utrudniać uzyskanie...
Krzysztof Sobczak
24.08.2018
Prawo rodzinne
Do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego wpłynęły dwa pozwy 65-letnich sędziów Sądu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.08.2018
Prawnicy
Jeśli pacjent zwraca się w mailu o kopię dokumentacji medycznej, placówka medyczna powinna mu...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.08.2018
Opieka zdrowotna Zarządzanie
Zbyt ogólny interes społeczny, taki jak działanie na rzecz przestrzegania zapisanych w aktach...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.08.2018
Samorząd terytorialny

Rada rodziców może łatwo stracić pieniądze

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rada rodziców nie może podpisywać umów. Problematyczne może być zakładanie przez nią rachunków bankowych, zwłaszcza w przypadku upadłości banku. Jak pokazuje praktyka, wpłacone na takie konto pieniądze bardzo trudno wtedy odzyskać.
Monika Sewastianowicz
24.08.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Prokurator Generalny zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.08.2018
Wymiar sprawiedliwości
Za pracę w obwodowych komisjach wyborczych członkowie otrzymają po 300 zł, przewodniczący - 380 zł,...
Katarzyna Kubicka-Żach
23.08.2018
Wybory
Stacjonarne fotoradary rejestrujące przejazd na czerwonym świetle nie są oznakowane i działają bez...
Krzysztof Sobczak
23.08.2018
Prawo karne
Nie tylko obywatele polscy mają prawo do świadczenia "Dobry Start". Pieniądze na wyprawkę szkolną...
Żanetta Gawarkiewicz
23.08.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Przedstawione przy poprzednim naborze do Izby Karnej kandydatury dwóch znakomitych profesorów prawa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.08.2018
Prawnicy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski