Po spełnieniu pewnych warunków, rodzice mają prawo do korzystania z ulgi prorodzinnej. Od zawsze problemem jednak było to, że prawo do odliczenia można było zbyt łatwo stracić. Jednym z powodów była zarobkowa praca dziecka. Roczne dochody dziecka nie mogły przekraczać 3089 zł.

Sprawdź też: Opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci - nowy komentarz praktyczny >>>

- Ministerstwo Finansów chyba o tym limicie zapomniało – mówiła Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w Savior Legal&Tax. Nasza rozmówczyni wskazywała, że od stycznia 2022 r. obowiązuje nowa, znacznie wyższa niż wcześniej kwota wolna od podatku. Do końca 2021 r. wynosiła ona 8 tys. złotych, ale można było z niej korzystać proporcjonalnie. To znaczy, że im więcej podatnik zarabiał, tym niższa kwota wolna od podatku mu przysługiwała. Polski Ład, z początkiem 2020 r., podniósł ją do 30 tys. zł. Podwyższeniu uległa także wysokość drugiego progu podatkowego. Od stycznia podatek według wyższej, 32-proc., stawki płaci się dopiero po przekroczeniu 120 tys. zł. Wcześniej było to nieco ponad 85 tys. zł.

Zobacz również: W rocznym rozliczeniu PIT trzeba wykazać dochody zagraniczne >>

Tymczasem, limity określające prawo do ulgi prorodzinnej, pozostawiono bez żadnych zmian. To duży problem. Pisaliśmy o tym m.in. w artykule pt. Prawo do ulgi prorodzinnej w PIT można zbyt łatwo stracić >>

Chodziło o to, że rodzice tracili prawo do odliczenia ulgi na dziecko, jeśli zarobiło ono więcej niż 3089 zł rocznie. Wartość ta nie była zmieniana od lat.

Sprawdź też: Ulga na dzieci na przykładach >>>

Monika Brzostowska, doradca podatkowy, podkreślała w rozmowie z Prawo.pl, że ta kwota powinna ulec zmianie. - Zwróćmy uwagę, że minimalne wynagrodzenie za pracę od 2022 roku jest wyższe niż graniczna kwota zarobków dziecka. Podatnicy nie mogą ponosić negatywnych skutków niedostosowywania przez ustawodawcę wartości kwotowych, które determinują możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej – twierdziła nasza rozmówczyni. Jej zdaniem, przez bierność legislacyjną w tym zakresie, jakaś część podatników, na pewno nie będzie mogła skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2022 rok.

Sprawdź orzeczenia dotyczące ulgi prorodzinnej:

 

Wyższy limit dochodów dziecka

Lipcowa zmiana przepisów w Polskim Ładzie zmieniła limit dochodów dziecka. Aktualnie kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko w 2022 r., by rodzice nie stracili prawa do ulgi prorodzinnej, wynosi 16 061,28 zł. Jest to 12-krotność renty socjalnej. Co istotne, zmiany zostały wprowadzone nowelizacją obowiązującą od 1 lipca br., niemniej nowy limit działa wstecz tj. z datą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. Dochód dziecka to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (bez uwzględnienia zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne i straty z lat poprzednich). Dochód dziecka, to zarówno dochód krajowy, jak i dochód zagraniczny bez względu na to, w jakim kraju pracuje tj. bez względu na stosowaną metodę unikania podwójnego opodatkowania. 

Edyta Zaniewicz, księgowa prowadząca biuro rachunkowe Propit, ekspertka Tax Alert wyjaśnia, że oznacza to, że rodzice w rozliczeniu rocznym za 2022 r. będą mieli prawo odliczyć ulgę na dziecko do 25. roku życia, uczące się i pracujące, jeżeli dochód tego dziecka nie przekroczy kwoty 16 061,28 zł. 

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  
POLECAMY

Odliczenie w PIT ulgi prorodzinnej

Ulga prorodzinna to jedna z najpopularniejsza ulga, z której korzystają podatnicy. Podatnicy mogą odliczyć od podatku:         

  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na jedno dziecko - przy czym w przypadku małżonków dochód nie może przekroczyć 112 tys. zł, a niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 56 tys. zł za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko,
  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
  • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

Ustawodawca ogranicza zatem możliwość zastosowania ulgi na dziecko w przypadku posiadania jednego dziecka. Dochody rodziców nie mogą w tym przypadku przekroczyć 112 tys. zł.

Zobacz również: Wydatki na cele mieszkaniowe i zwolnienie z PIT ciągle problematyczne >>

Czytaj też: Pełnoletność niepełnosprawnego dziecka nie pozbawia preferencji samotnego rodzica >>>

Nowe zasady podziału ulgi

Przypomnijmy na koniec – od stycznia 2022 r. obowiązuje nowa wersja art. 27f ust. 4 ustawy o PIT. Z aktualnego brzmienia przepisu wynika, że w przypadku braku porozumienia między rodzicami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (tzw. naprzemienna opieka) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim, kwotę przysługującej ulgi podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach (czyli innych niż naprzemienne opieka lub wspólne zamieszkiwanie rodziców i dziecka połączone ze wspólnym wykonywaniem pieczy nad dzieckiem) odliczenie w wysokości 100 proc. stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Wcześniej było tak, że przysługującą ulgę na dziecko, rodzice mogli odliczyć po połowie, w częściach w zależności od pełnionej opieki lub jeden rodzic mógł odliczyć ją w całości. Częstym problemem była jednak kwestia podziału ulgi u rodziców po rozwodzie. Bywało, że skarbówka w ramach kontroli pytała wtedy nawet sąsiadów, kto faktycznie zajmuje się dzieckiem.