Już w najbliższy piątek, 1 lipca, wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o PIT, które zmieniają m.in. zasady rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci oraz z małżonkiem. Zmiana przepisów wydaje się korzystna dla samotnych rodziców. Przy wyższych dochodach wspólne rozliczenie z dzieckiem pomoże uniknąć zapłaty podatku według stawki 32 proc. Przy niższych zarobkach może zaś spowodować, że podatek do zapłaty w ogóle nie wystąpi. Z kolei wspólne rozliczenie z małżonkiem warto rozważyć, gdy jeden z małżonków w ogóle nie ma dochodu albo zarabia mało, a dochód drugiego wpada w drugi przedział skali podatkowej.

Czytaj również: Ustawa podpisana - wracają stare zasady wspólnego rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci
 

Wspólne rozliczenie z dzieckiem

W związku z wejściem w życie Polskie Ładu 1.0. z dniem 1 stycznia 2022 r. osoby samotnie wychowujące dzieci mogły odliczyć od podatku 1 500 zł w skali roku, zamiast możliwości określenia podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu, co umożliwiało znaczne zmniejszenie w sytuacji, gdy rodzic rozliczał się sam.

Preferencja, która wejdzie w życie od dnia 1 lipca przywróci mechanizm rozliczenia obowiązujący do końca 2021 r. i będzie przysługiwała w takim samym zakresie niezależnie od tego, czy dziecko jest niepełnosprawne czy nie. Zwrócić należy również uwagę na to, że Polski Ład 2.0. wprowadza nowy przepis, który uniemożliwi samotnym rodziców korzystanie ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem w określonych przypadkach. Stosownie do treści nowelizacji z ulgi nie może skorzystać rodzic, który wychowuje dziecko wspólnie z drugim rodzicem. Ustawa nie precyzuje jednak co należy rozumieć pod pojęciem wspólnego wychowywania dziecka. Nie wiadomo czy oznacza to np. opiekę naprzemienną , czy też wystarczający będzie wyjazd z dzieckiem na urlop jeden raz w roku. Na ten moment nie wiadomo jak organy podatkowe będą interpretować pojęcie wspólnego wychowywania dziecka.

Preferencyjne opodatkowanie będzie obowiązywało na zasadach, jakie miały miejsce do końca 2021 r. – oznacza to, że podatek zostanie obliczony w podwójnej wysokości od połowy dochodu osoby samotnie wychowującej dziecko.

- Wprowadzona zmiana wydaje się być korzystna dla podatników. Jak wynika z powyższego wspólne rozliczenie z dzieckiem przy wyższych dochodach pomaga uniknąć drugiego progu skali podatkowej, natomiast przy niższych zarobkach może powodować, że podatek do zapłaty w ogóle nie wystąpi - uważa Dagmara Leonik, People Advisory Services, manager w EY Polska.

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  
POLECAMY

Kiedy wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie po spełnieniu określonych w przepisach warunków mogą zdecydować o wspólnym opodatkowaniu swojego dochodu. Aby móc skorzystać z takiego rozwiązania należy spełniać następujące warunki:

  1. małżonkowie muszą posiadać wspólność majątkową
  2. małżonkowie muszą być polskimi rezydentami podatkowymi
  3. żaden z małżonków nie korzysta z rozliczenia na zasadzie podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (za wyjątkiem przychodów z najmu lub dzierżawy). Wyjątek jest możliwy w przypadku braku osiągania przychodów przez małżonka rozliczającego się we wskazany powyżej sposób.
  4. Polski Ład z dniem 1 stycznia zniósł wymóg pozostawiania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a wspólne opodatkowanie dochodów możliwe jest już od dnia zawarcia związku małżeńskiego pod warunkiem, że małżonkowie pozostaną w związku małżeńskim oraz będą posiadać wspólność majątkową do końca roku podatkowego (wyjątek stanowi śmierci małżonka w trakcie roku podatkowego).        

Po wejściu w życie Polskiego Ładu 1.0. ogromne wątpliwości wzbudziła możliwość wspólnego opodatkowania dochodu małżonków w połączeniu z rozliczaniem ulgi dla klasy średniej. Mając na względzie literalne brzmienie przepisów ustawy o PIT, wydawało się że każdy z małżonków musi osobno osiągać przychody uprawniające do skorzystania. Jednakże część przedstawicieli doktryny wskazywała, że to połowa sumy przychodów osiąganych przez obydwoje małżonków musi miesić się w ustawowym przedziale umożliwiającym skorzystanie z ulgi dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów w swoich wystąpieniach wyraziło drugie z zaprezentowanych stanowisk, co wzbudzało wątpliwości po stronie ekspertów.

Zdaniem Dagmary Leonik, szczególnie w kontekście wspólnego rozliczania małżonków likwidację skomplikowanej w swoim mechanizmie ulgi dla klasy średniej ocenić należy pozytywnie. Z całą pewnością zmiana uprości w tym zakresie wspólne rozliczenie małżonków za rok 2022 r.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem warto rozważyć w szczególności w przypadku, gdy:

  • jeden z małżonków zarabia mało, a dochód drugiego z małżonków powoduje „wpadnięcie” do drugiej skali podatkowej. Wówczas wspólne rozliczenie małżonków może spowodować, iż dochód zostanie opodatkowany według skali przewidzianej dla pierwszego progu podatkowego (od 1 lipca – 12 proc.).
  • jeden z małżonków nie ma w ogóle dochodu – wówczas podatek obliczony zostanie od połowy dochodów małżonka, który uzyskał dochód.