W Sejmie trwają prace nad ustawą o dodatku węglowym, który ma być rządowym świadczeniem łagodzącym wysokie ceny węgla. Dodatek ten ma być wypłacany jednorazowo pod koniec 2022 roku, a jego kwota ma wynieść 3 tys. zł.

 

W rządowym projekcie ustawy przewidziano zwolnienie tego świadczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym celu ma być znowelizowany art. 52jc ustawy o PIT. Przepis ten dotychczas zwalniał z podatku dodatek osłonowy dla osób o niskich dochodach, wypłacany na podstawie ustawy z 17 grudnia 2021 r. Teraz zwolnienie ma być rozszerzone także na dodatek węglowy.

Projekt ustawy nie przewiduje żadnych dodatkowych warunków dla skorzystania ze zwolnienia z PIT. Węgiel na cele opałowe wciąż korzysta przy tym ze zwolnienia z podatku akcyzowego, przy czym przy zakupie w ilości ponad 200 kg wymagane jest oświadczenie nabywcy o takim właśnie przeznaczeniu. Dodatek węglowy ma być wypłacany na podstawie wniosków składanych do organów gmin do 30 listopada 2022 r.

 

Sprawdź również książkę: PIT. Komentarz >>